Šéf SLK M.Kollár: Treba prijať Zoznam zdravotných výkonov

Marian Kollár, prezident Slovenskej lekárskej komory (SLK):
Lekár podľa zákona pochybí vtedy, ak nevykoná "všetky zdravotné výkony na správne určenie choroby so zabezpečením včasnej a účinnej liečby s cieľom uzdravenia osoby alebo zlepšenia stavu osoby pri zohľadnení súčasných poznatkov lekárskej vedy". Problémom však je, že vláda SR Zoznam zdravotných výkonov do dnešného dňa nevydala, a teda vlastne neexistuje právny predpis, ktorý by určoval, minimálne ktoré výkony je lekár povinný vykonať. Z toho vyplýva, že lekár nevie presne, aké minimum musí pri tej ktorej diagnóze vykonať. Ak Zoznam zdravotných výkonov neexistuje, kto potom určí, či liečba bola nastavená správne alebo nie?

Tu sa dostávame k druhému problému. Dozvie sa to až z vyjadrenia odborníka v konaní pred Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) alebo znalca v konaní pred súdom. Znalecké posudky, keďže Zoznam zdravotných výkonov neexistuje, sa opiera o vedomosti a skúsenosti znalca a o ním preferovanú odbornú literatúru. Tak ako v každom inom povolaní, v medicíne platí obzvlášť, že sú aj rôzne odborné názory na najvhodnejšie liečebné postupy pri liečení tej ktorej choroby. Znalecké posudky v konaniach toto tvrdenie plne preukazujú, keď v jednom konaní sú dva, tri aj viac znaleckých posudkov, každý s rozdielnymi závermi. 

Zdroj: Slovenský lekár medzi dvomi mlynskými kameňmi, blog.etrend.sk, 3.4.2013

Ministerstvo zdravotníctva neplánuje vypracovať zoznamy minimálnych výkonov. „V súčasnosti pre nás aj naďalej ostáva prioritou stabilizácia nemocníc,“ uvádza hovorkyňa rezortu.

Zdroj: Lekári sa chcú chrániť, žiadajú zoznam výkonov, denník Pravda, 8.4.2013


 
 

 
Copyright © 2023 Dôvera | Powered by Cyclone3 XUL CMS