INEKO: Začnime už na Slovensku očkovať konečne tých najohrozenejších - seniorov

Facebook INEKO, 11.1.2021

Sme radi, že po našom kritickom článku o suboptimálnej prioritizácii skupín obyvateľstva pri vakcinácii proti ochoreniu COVID-19 na Slovensku sa vo verejnej debate objavujú čoraz častejšie argumenty v prospech čo najskoršieho očkovania tej najohrozenejšej skupiny obyvateľstva – ľudí s vysokým vekom. U nás ich totižto v súlade s vakcinačnou stratégiou predbiehajú aj menej rizikové skupiny - napr. vojaci, policajti, hasiči, energetici, politici, niektorí úradníci a akíkoľvek zamestnanci zdravotníckych zariadení, ktorí neprichádzajú do bezprostredného kontaktu s kovidovými alebo dokonca so žiadnymi pacientmi.

Martin Smatana, bývalý šéf Inštitútu zdravotnej politiky pri MZ SR napísal na margo predbiehania sa Dominiky Cibulkovej, že ak by sme zaočkovali ľudí mladších ako 35 rokov, tak by nám klesla úmrtnosť na COVID-19 o menej ako 0,5 %, pričom ak by sme vakcínu podali seniorom starším ako 80 rokov, tak by úmrtnosť klesla o viac ako 40 %.

Robert Klobucký a Miloslav Bahna zo Sociologického ústavu SAV vo svojom článku pekne ukázali na základe analýzy českého ministerstva zdravotníctva, že stúpajúci vek je najdôležitejším rizikovým faktorom pre ťažký priebeh ochorenia COVID-19. Sociológovia uvádzajú, že „na Slovensku je viac ako 90 % úmrtí na COVID-19 vo vekovej skupine nad 60 rokov“ a „pacienti starší ako 60 rokov tvoria 3/4 hospitalizovaných“.

Je preto logické, že práve seniori, ak by boli prednostne zaočkovaní, vedia najviac odľahčiť preťažené nemocnice. Podľa Klobuckého a Bahnu by januárová dodávka 250-tisícov vakcín stačila na zaočkovanie 70 % ľudí nad 80 rokov, čím by počet hospitalizácií klesol asi o 15 % a úmrtí až o 30 %. Ak by sme mali vakcinovaných viac ako pol milióna seniorov vo veku nad 70 rokov, tak by sa denná úmrtnosť podľa vedcov znížila asi o tri štvrtiny a hospitalizácie by klesli o polovicu.

Mnohí mladí a zdraví zamestnanci z prvej vlny slovenskej vakcinačnej stratégie takýto potenciál nenesú a problém preťažených nemocníc riešia len okrajovo. Preto treba popri zdravotníkoch a sociálnych pracovníkoch, ktorí sa v prvej línii bezprostredne starajú o kovidových pacientov, resp. o najohrozenejšie skupiny obyvateľstva, začať čo najskôr očkovať aj samotné najohrozenejšie skupiny obyvateľstva – ľudí s vysokým vekom, seniorov v zariadeniach sociálnych služieb a starších ľudí s vážnymi chronickými ochoreniami.


 
 

 
Copyright © 2023 Dôvera | Powered by Cyclone3 XUL CMS