ALERT: Analytická kapacita na ministerstve zdravotníctva sa blíži nule

Facebook INEKO, 28.5.2020

V médiách sa objavila správa, že až 11 analytikov ministerského Inštitútu zdravotnej politiky (IZP) dalo výpoveď, resp. v najbližších dňoch či týždňoch ukončia spoluprácu s IZP. Ide takmer o všetkých zamestnancov, resp. spolupracovníkov tohto inštitútu. Nasledujú svojho šéfa Martina Smatanu, ktorý na ministerstve zdravotníctva vybudoval silný a dobre fungujúci analytický tím mladých ľudí a po odlišných názoroch s novým vedením ministerstva, čo sa týka kompetencií a fungovania IZP, už nevidel priestor pre svoju prácu.

Rezortu zdravotníctva aj s pomocou know-how z IZP sa ako jednému z mála darilo šetriť milióny eur, ktoré vznikali odstraňovaním neefektívností v sektore. Z tohto pohľadu tak IZP patril k najúspešnejším analytickým jednotkám na ministerstvách. Dosiahnuté úspory si všímala vo svojich správach z realizácie implementácie opatrení revízií výdavkov projektu Hodnota za peniaze aj Implementačná jednotka pri Úrade vlády SR.

Laická, ako aj odborná verejnosť a médiá by mali podľa nás oveľa viac spozornieť, aspoň tak, ako tomu bolo za predošlej vlády, kedy ex-ministerka školstva Lubyová zrušila na určitú dobu Inštitút vzdelávacej politiky a de facto vyhnala vtedajšieho riaditeľa Mateja Šiškoviča.

Analytické kapacity a kompetencie v rezorte zdravotníctva budú totižto v nasledujúcich rokoch nesmierne dôležité. EÚ ide členským krajinám vyčleniť v dôsledku koronakrízy bezprecedentný balík peňazí na obnovu (Next Generation EU) a ich čerpanie môže byť podmienené štrukturálnymi reformami. Európska komisia pritom Slovensku okrem iného odporúča reformovať zdravotníctvo a investovať do posilnenia jeho odolnosti.

Dobre fungujúci IZP je podstatným elementom toho, aby sme za stámilióny eur dokázali pre pacienta vyťažiť čo najviac. Napríklad spustením projektu stratifikácie nemocníc, na ktorého príprave sa do významnej miery podieľali práve odchádzajúci analytici.


Facebook INEKO, 3.5.2020

V záplave mnohých informácií o koronakríze a ďalších udalostiach v politike a ekonomike bola v médiách uverejnená krátka správa, že Martin Smatana, šéf analytikov na Inštitúte zdravotnej politiky (IZP) pri MZ SR, odchádza z funkcie.

Podľa informácií agentúry SITA hrozí, že Martina Smatanu budú nasledovať aj ďalší pracovníci IZP. Dôvodom majú byť podľa agentúry nezhody s novým vedením ministerstva zdravotníctva. Popri rozpačitom zdravotníckom programe vlády je to ďalší varovný signál.

Martin Smatana priniesol na ministerstvo výrazný kvalitatívny posun, čo sa týka dátovej analytiky, bol zástancom otvorených dát, zásoboval politikov podkladmi, na základe ktorých mohli prijímať kvalifikovanejšie rozhodnutia, bol jedným zo strážcov efektívneho využívania prostriedkov v zdravotníctve, významne sa podieľal spolu so svojím tímom na projekte stratifikácie nemocníc. Aj jeho zásluhou získal IZP ocenenie Úradníckeho činu roka za porovnávanie cien zdravotníckych nákupov.

S Martinom a ľuďmi z IZP sa nám v INEKO spolupracovalo veľmi dobre.
Martin a spol., ďakujeme!


 
 

 
Copyright © 2023 Dôvera | Powered by Cyclone3 XUL CMS