Chýba aktualizovaný model šírenia koronavírusu a ochorenia COVID-19 na Slovensku

Facebook INEKO, 12.10.2020

Pri načasovaní a adresovaní konkrétnych protiepidemických opatrení mohol vláde pomáhať aktualizovaný model šírenia koronavírusu a ochorenia COVID-19 na Slovensku. Prečo nemá široká verejnosť informácie o stave pokračovania vývoja a o prípadných výsledkoch tohto modelu?

Projekt vtedajšieho Inštitútu zdravotnej politiky pri MZ SR mala podľa medializovaných informácií prevziať po jarnej prvej vlne Slovenská akadémia vied (SAV). Inštitútu INEKO sa však podarilo zistiť, že v mimoriadnej letnej výzve Agentúry na podporu výskumu a vývoja (APVV) vyhlásenej so zameraním na zvládnutie pandémie koronavírusu a jej dopadov na obdobie rokov 2020-2021, rozhodla APVV o neposkytnutí finančných prostriedkov pre projekt viacerých ústavov SAV s názvom „Simulovanie šírenia COVID-19 a modelovanie cielených epidemiologických opatrení v podmienkach Slovenska“ (pozri zoznam (ne)podporených žiadostí: https://www.apvv.sk/…/vysledky/PP-COVID-2020_rozhodnutia.pdf)

Slovensko sa momentálne nachádza vo vážnej pandemickej situácii. Chápeme nutnosť prijať tvrdšie protiepidemické opatrenia. Ale takisto je nevyhnutné, aby rozhodnutia boli, pokiaľ možno, prijímané na základe argumentov, dôkazov a dát, ktoré majú „decision maker-om“ pomáhať aj pri komunikovaní a odôvodňovaní nutnosti obmedzení pre verejnosť. V tom má Slovensko historicky veľké rezervy.

Často zahlcujeme rôzne subjekty administratívne náročnými štatistickými výkazmi a povinnosťami s ich otáznou využiteľnosťou, ale ak potrebujeme niečo skutočne potrebné zmerať, tak to buď vôbec nerobíme, alebo to robíme nedostatočne či lajdácky. A dáta, ktoré máme, len neochotne zverejňujeme verejnosti. Pritom kvalitné, správne interpretované a verejnosti zrozumiteľné dáta zvyšujú dôveru ľudí a znižujú ich averziu voči dodržiavaniu prijímaných opatrení.

Nepoznáme dôvody, pre ktoré projekt SAV neuspel vo výzve APVV a z dostupných informácií nevieme ani zhodnotiť kvalitu predloženého projektu. Myslíme si však, že „simulovanie šírenia COVID-19 a modelovanie cielených epidemiologických opatrení v podmienkach Slovenska" by v aktuálnej situácii prinajmenšom pomohlo zlepšiť verejnú debatu o zavádzaných opatreniach. A v optimálnom prípade by pomohlo nastaviť opatrenia tak, aby čo najviac brzdili nástup vírusu s čo najmenšími dosahmi na ekonomiku a spoločnosť.


 
 

 
Copyright © 2023 Dôvera | Powered by Cyclone3 XUL CMS