Reakcia INEKO na blog B. Schmögnerovej: Áno, dlh nemocníc po lehote splatnosti je nemorálny!

Facebook INEKO, 22.9.2020

Brigita Schmögnerová, bývalá ministerka financií za Stranu demokratickej ľavice (SDĽ) v prvej Dzurindovej vláde, si pomáha v úvode svojej úvahy, či zadlžiť štát alebo domácnosti, nepresnými a z kontextu vytrhnutými výrokmi nášho analytika Dušan Zachara napríklad o "nemorálnosti dlhu", ktoré odzneli v rozhlasovej diskusnej relácii RTVS Z prvej ruky - https://www.rtvs.sk/radio/archiv/1175/1411735.

Z kontextu relácie, ktorá bola venovaná zadlženosti, dlhovej brzde a oddlžovaniu nemocníc, bolo zrejmé, že sa diskutovalo o dlhu nemocníc, ktorý je po lehote splatnosti - čiže napríklad trištvrte roka nezaplatené faktúry dodávateľov liekov a zdravotníckych pomôcok alebo neuhradené sociálne odvody za zamestnancov nemocníc. Takýto dlh skutočne nemožno považovať za dobrý. A áno, je podľa nás aj nemorálny, nakoľko jeho splácanie môže ísť aj na úkor sociálnych dávok a neustále zadlžovanie z dlhodobého pohľadu paralyzuje rozvoj celého slovenského zdravotníctva a úroveň poskytovania zdravotnej starostlivosti pacientom.

Brigita Schmögnerová ďalej vo svojom blogu uviedla, že „Zachar navrhoval, aby zadlžené nemocnice zoškrtali výdavky“. Nič také však z jeho úst priamo nezaznelo. Hovoril o potrebe reformy zdravotníctva a vyrovnaného hospodárenia nemocníc, o nastavení správnych motivácií aktérov, o zefektívňovaní procesov, zlepšovaní infraštruktúry, o odstraňovaní vnútorného investičného dlhu nemocníc, o meraní a zverejňovaní výsledkov a ukazovateľov kvality a efektívnosti poskytovanej zdravotnej starostlivosti, o poistiteľnej, sociálne únosnej spoluúčasti pacientov na liečbe, ale aj o naštartovaní odbornej, ideologicky nezaťaženej diskusie o tom, či štát dostatočne financuje nemocničný sektor a tzv. koncové nemocnice, a či platby zdravotných poisťovní dostatočne kryjú oprávnené náklady nemocníc.

Pozn.: V oblasti zdravotníctva INEKO realizuje projekty, ktoré finančne podporujú o.i. aj zdravotné poisťovne Dôvera a Union, nezasahujú však do našich výstupov.

Článok Brigity Schmögnerovej: https://poleblog.sk/ekonomika-a-spolocnost-zadlzit-stat-al…/


 
 

 
Copyright © 2023 Dôvera | Powered by Cyclone3 XUL CMS