Toxický výrok premiéra Pellegriniho

Facebook INEKO, 25.4.2019

INEKO: Keď v našich komentároch uvádzame, že jedným z najväčších problémov slovenského zdravotníctva je zneužívanie vplyvu politiky a rôznych záujmových skupín na jeho fungovanie, myslíme tým napríklad aj toto:

- zvláštne otáľanie štátu a neustále zmeny pri zámere výstavby novej univerzitnej nemocnice v Bratislave alebo
- aktuálny výrok premiéra: "Nikdy nedovolíme a nemôžeme s pani ministerkou tolerovať, aby si niekto vyberal len hrozienka" s dovetkom, že štát nebude podporovať, aby súkromný poskytovateľ konkuroval pri určitých odbornostiach (kardiológia, onkológia) štátnym špecializovaným ústavom.

Tento výrok, ak by sa nebodaj realizoval v praxi, je pre dobré spravovanie zdravotníckeho systému veľmi toxický, nakoľko by to znamenalo, že štát ako regulátor, ktorý má stáť nad všetkými a jeho prvoradý záujem má byť dostupná, bezpečná a kvalitná zdravotná starostlivosť poskytovaná všetkým pacientom bez rozdielu a takisto bez rozdielu, či ju poskytuje súkromná akciovka, župná neziskovka alebo štátna príspevková organizácia, sleduje iné ako verejnoprospešné ciele. Bez ohľadu na kvalitu a záujmy pacientov by v tomto prípade uprednostnil svoje zariadenia. Uskutočniť by sa to dalo zneužitím štátnej moci napríklad prostredníctvom dominantného postavenia štátnej VšZP.

Pritom, premiér, ministerka zdravotníctva a celkovo štát má dostatok nástrojov na to, aby napravil stav, keď existujú v systéme ziskové a stratové oblasti. Začať by mohol napríklad zreálnením relatívnych váh pri DRG, aby každá skupina výkonov odrážala slovenskú realitu a nákladovú náročnosť liečby v rovnakej miere.

Pozn.: V oblasti zdravotníctva realizuje INEKO projekty, ktoré sú o.i. podporené z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa a zdravotnými poisťovňami Dôvera a Union.


 
 

 
Copyright © 2023 Dôvera | Powered by Cyclone3 XUL CMS