Meranie kvality a efektívnosti pri stratifikácii nemocníc

FB INEKO, 17.4.2019:

Ministerstvo zdravotníctva predložilo do medzirezortného pripomienkového konania (MPK) legislatívu súvisiacu s veľmi dôležitým zámerom stratifikácie nemocníc. Nás v INEKO obzvlášť potešilo, že súčasťou je aj návrh Nariadenia vlády SR, ktorým sa vydávajú kritériá kvality poskytovania zdravotnej starostlivosti (po kliknutí na stránku MPK je to dokument s názvom VP_inidkatory_kvality_7_3_19.docx). V jeho prílohe sa uvádzajú rôzne indikátory kvality (niekedy síce tie isté aj viackrát...), pri ktorých sa ministerstvo inšpirovalo aj naším portálom nemocníc - http://nemocnice.ineko.sk/. Prevzalo napríklad indikátory transparentnosti, ktoré sme vyvíjali spolu s kolegami z Transparency International Slovensko, ďalej pokuty a sťažnosti, ukazovatele hospodárenia (napr. dlh po lehote splatnosti, schopnosť generovať vlastné zdroje), plánovanosť, točivosť pacienta, prijaté a odchádzajúce preklady, nežiaduce udalosti, získané ocenenia a úspechy nemocníc a pod. Palec hore!

Portál nemocníc je súčasťou projektu, ktorý je podporený z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Portál finančne podporujú aj zdravotné poisťovne Dôvera a Union.

 
 

 
Copyright © 2023 Dôvera | Powered by Cyclone3 XUL CMS