Prezident dal preveriť poplatky u lekára Ústavnému súdu SR

Komentár INEKO: Prezident A. Kiska trafil klinec po hlavičke, keď označil zákon zakazujúci niektoré poplatky u lekárov za "nejednoznačný, zle pripravený a že mu nepredchádzala žiadna analýza vyberania úhrad od pacientov", pričom rovnako ako my "poukázal na riziko, že takýto zákon narobí viac škody ako osohu" a prinesie nové nejasné poplatky. Prezident uviedol aj príklady podľa neho absurdných poplatkov.
Pri jednom z nich však s nim nesúhlasíme. Ide o poplatok, resp. "zmluvnú pokutu", ak sa pacient nedostaví na plánované, čiže objednané vyšetrenie a predtým sa neospravedlnil. Myslíme si, že takýto poplatok je opodstatnený a etický, pričom bez neho by naopak mohlo prichádzať k neefektívnemu využívaniu zdrojov - či už ľudských alebo prístrojových kapacít. A nám by malo ísť o to, aby vzácny čas lekárov, drahé prístroje a špeciálne sály boli využívané bez prestojov. Potom budú aj pacienti čakať kratšie.

21.09.2015

 
 

 
Copyright © 2023 Dôvera | Powered by Cyclone3 XUL CMS