INEKO: Zrušenie poplatkov u lekára poriadok neprinesie

Prezident SR Andrej Kiska vyhlásil, že objednávanie všetkých pacientov na vyšetrenie na konkrétny čas by malo byť samozrejmosťou a „štandardom, ktorý umožní lekárovi manažovať pacienta tak, ako je to obvyklé aj v iných členských štátoch EÚ“, pričom poplatky za objednanie na konkrétny čas nie sú podľa neho zavedené v žiadnom inom členskom štáte EÚ. Prezident však nepovedal B. A to je fakt, že vo vyspelých krajinách Európy sa pri návštevách ambulancií lekárov zväčša platí (pozri prehľad poplatkov v zahraničí pod grafom). A tiež nepovedal, ako by vyriešil nesúlad medzi ponukou a dopytom po zdravotníckych službách na Slovensku, čo je škoda a závan populizmu.

Na Slovensku chodíme k lekárovi najčastejšie v celej EÚ – v priemere každý vyše 11-krát ročne, priemer EÚ je 6,6-krát (pozri graf; pozn.: Maďarsko je nadhodnotené započítaním aj návštev MR- iek a CT-čiek). Zrušením poplatkov sa dopyt po návštevách u lekára nezníži a ponuka zo strany lekárov sa skôr zníži, lebo nebudú motivovaní odliečiť čo najviac pacientov. Tým sa práve nerovnováha medzi ponukou a dopytom ešte viac zväčší a bude sa znižovať bohužiaľ živelne – napríklad cez dlhšie čakanie v ambulancii alebo na termín, cez rôzne polooficiálne poplatky, úplatky a dary, prípadne zhoršenou kvalitou poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Civilizovaným spôsobom by sa rovnováha vedela dosiahnuť cez v zahraničí už osvedčené nástroje, ako je napríklad oficiálny cenový mechanizmus (t.j. napr. “zajacovky“ a/alebo finančná spoluúčasť pacienta na liečbe pri stanovení ochranného stropu).

 

Stručný prehľad poplatkov podľa OECD (Apríl 2014)


 
 
 

 
Copyright © 2023 Dôvera | Powered by Cyclone3 XUL CMS