M. Filko, hlavný ekonóm MF SR: Čo treba urobiť v zdravotníctve

Martin Filko, riaditeľ Inštitútu finančnej politiky pri Ministerstve financií SR:

Zaveďme verejné, transparentné, záväzné čakacie zoznamy na všetky zdravotnícke výkony a dajme povinnosť zdravotným poisťovniam znižovať si už počas čakania zisk o predpokladané náklady operácií.

Referencovať – porovnávať medzinárodne aj v rámci Slovenska, no hlavne verejne – sa dá takmer všetko. Ceny aj produktivita práce. Energie, mzdy, IT, ale aj špeciálny materiál, prístroje, lieky. Vo výdavkoch poisťovní aj v nákupoch nemocníc.

Veľmi by prospelo, keby zdravotníci zverejnili, alebo dali postupne k dispozícii expertom všetky dáta zo štátnej aj súkromných zdravotných poisťovní, Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a Národného centra zdravotníckych informácií, ktoré neohrozujú zdravie alebo súkromie občanov.

Poisťovne pri najlepšej vôli nevedia, za čo nemocniciam vlastne platia. Záväzné vykazovanie a platenie podľa diagnóz, nie dní odležaných na oddeleniach, je preto najväčšia priorita. Už včera bolo neskoro.


Zdroj: FILKO, M.: Ako byť zdravší za menej peňazí (recepty šéfa vládnych analytikov), ProjektN.sk, 1.12.2014


 
 

 
Copyright © 2023 Dôvera | Powered by Cyclone3 XUL CMS