Blog TIS: Polovica nemocníc nemá na pacienta čas

Iba 54% (14) štátnych nemocníc zareagovalo na otázky Transparency International Slovensko (TIS) v rámci mystery shoppingu, zatiaľ čo súkromné nemocnice odpovedali až v 77% (10) prípadoch.  Na druhej strane, zatiaľ čo priemerná odpoveď štátnych nemocníc bola 3,5 dňa, tak súkromné nemocnice odpovedali v priemere až 5 dní.
Ak nezohľadníme rýchlosť odpovede, tak obsahovo najlepšie zodpovedala otázky štátna NsP Veľký Krtíš. Pri zohľadnení rýchlosti odpovede sa ale na prvé miesto dostala súkromná NsP Rožňava. Na poslednom mieste sa umiestnilo 23 nemocníc, ktoré vôbec neodpovedali na dané otázky.

Prečítajte si celý blog.

Zdroj: DVOŘÁK, Oskar - ČESÁR, Róbert: Polovica nemocníc nemá na pacienta čas, transparency.blog.sme.sk, 28.9.2014

 
 

 
Copyright © 2023 Dôvera | Powered by Cyclone3 XUL CMS