Zaujalo nás: Zachránia lekári štátny rozpočet?

Lekári sa dali dokopy, nechávajú sa zastupovať Slovenskou lekárskou komorou, Asociáciou súkromných lekárov a Asociáciou všeobecných lekárov pre deti a dorast a Zdravitou. Ak tieto združenia podnecujú detských a všeobecných lekárov, aby nepodpísali zmluvy, podnecujú ich k porušovaniu zákona. Na druhej strane však i VšZP porušuje zákon, lebo neuzavrela zmluvy s lekármi.

 
 

 
Copyright © 2022 Dôvera | Powered by Cyclone3 XUL CMS