Výdavky na zdravotníctvo – medzinárodné porovnanie

 

Výdavky na zdravotníctvo ako % HDP

 

2000

2001

2002

2003

2004

2005

USA

13,2

13,9

14,7

15,2

15,2

15,3

Švajčiarsko

10,4

10,9

11,1

11,5

11,5

11,6

Francúzsko

9,6

9,7

10,0

10,9 b

11,0

11,1

Nemecko

10,3

10,4

10,6

10,8

10,6

10,7

Rakúsko

10,0

10,0

10,1

10,2

10,3

10,2

Portugalsko

8,8 b

8,8

9,0

9,7

10,0

10,2

Kanada

8,8

9,3

9,6

9,8

9,8

9,8

Holandsko

8,0

8,3

8,9

9,1

9,2

na

Švédsko

8,4

8,7

9,1

9,3

9,1

9,1

Veľká Británia

7,3

7,5

7,7

7,8 b

8,1 d

8,3 d

Maďarsko

6,9

7,2

7,6

8,3 e

8,1 e

na

Česká republika

6,5 b

6,7

7,1

7,4 b

7,3

7,2

Slovensko

5,5

5,5

5,6

5,9

7,2 b

7,1

Poľsko

5,5

5,9

6,3 b

6,2

6,2

6,2 e

 

Súkromné výdavky na zdravotníctvo ako % celkových výdavkov na zdravotníctvo

 

2000

2001

2002

2003

2004

2005

USA

56,3

55,4

55,3

55,5

55,3

54,9

Švajčiarsko

44,4

42,9

42,1

41,5

41,5

40,3

Holandsko

36,9

37,2

37,5

na

na

na

Poľsko

30,0

28,1

28,8 b

30,0

31,4

30,6 e

Kanada

29,6

30,0

30,4

29,8

29,8

29,7

Maďarsko

29,3

31,0

29,8

28,7 e

29,5 e

na

Portugalsko

27,5 b

28,5

27,8

26,7

28,0

27,7

Slovensko

10,6

10,7

10,9

11,7

26,2 b

25,6

Rakúsko

24,1

24,3

24,6

24,7

24,4

24,3

Nemecko

20,3

20,7

20,8

21,3

23,1

23,1

Francúzsko

21,7

21,7

21,4

20,6 b

20,6

20,2

Švédsko

15,1

15,1

14,9

14,6

15,4

15,4

Veľká Británia

19,1

17,0

16,6

14,4 b

13,7 d

12,9 d

Česká republika

9,7 b

10,2

9,5

10,2 b

10,8

11,4

Poznámka INEKO: Doplnok do 100% predstavuje podiel verejných výdavkov na zdravotníctvo

Zdroj: OECD HEALTH DATA 2007
b = zmena vo vykazovaní, ktorá zlepšuje medzinárodnú porovnateľnosť údajov
e = odhad
d = zmena v metodike
na = nedostupné dáta

Výdavky na súkromné zdravotné poistenie (private prepaid plans) ako % celkových súkromných výdavkov na zdravotníctvo

 

2000

2005

USA

62,7

66,3

Francúzsko

49,7

63,0

Holandsko

43,0

55,5

Kanada

38,9

43,3

Nemecko

40,7

39,8

Švajčiarsko

23,6

21,9

Rakúsko

19,4

21,3

Veľká Británia

16,7

7,9

Portugalsko

5,0

7,3

Maďarsko

0,6

4,1

Česká republika

0

2,2

Poľsko

0

1,8

Švédsko

1,2

1,6

Slovensko

0

0

Poznámka INEKO: Doplnok do 100% predstavuje najmä podiel priamych súkromných platieb.

Zdroj: The World Health Organization

 

 

 
 

 
Copyright © 2023 Dôvera | Powered by Cyclone3 XUL CMS