Výdavky na lieky

Výdavky na lieky - medzinárodné porovnanie

(pozri tiež analýzu: Problémy v liekovej politike na Slovensku)

Výdavky na lieky (v % HDP)

 

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Maďarsko

na

2,0

2,1

2,3 e

2,4 e

na

Slovensko

1,9

1,9

2,1

2,3

2,3 b

2,3

Portugalsko

2,0 b

2,0

2,1

2,1

2,2

2,2

USA

1,5

1,7

1,8

1,9

1,9

1,9

Česká republika

1,5 b

1,6

1,7

1,8

1,8

1,8

Francúzsko

1,7

1,8

1,9

1,8

1,8

1,8

Poľsko

na

na

1,8

1,9

1,8

1,7 e

Kanada

1,4

1,5

1,6

1,7

1,7

1,7

Nemecko

1,4

1,5

1,5

1,6

1,5

1,6

Rakúsko

1,2

1,2

1,2

1,3

1,3

1,2

Švajčiarsko

1,1

1,2

1,1

1,2

1,2

1,2

Švédsko

1,2

1,2

1,2

1,2

1,1

1,1

Holandsko

0,9

1,0

1,0

na

na

na

Priemer OECD*

1,3

1,4

1,4

1,5

1,5

1,5

Zdroj: OECD HEALTH DATA 2007
b = zmena v metodike, ktorá zlepšuje medzinárodnú porovnateľnosť údajov
e = odhad
na = nedostupné dáta
* Aritmetický priemer OECD bol počítaný v rokoch 2000, 2001 a 2003 z údajov 24 členských štátov, v rokoch 2002 a 2004 z 25 štátov a v roku 2005 z 22 štátov.

Výdavky na lieky (v % z celkových výdavkov na zdravotníctvo)

 

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Slovensko

34,0

34,0

37,3

38,5

31,4 b

31,9

Poľsko

na

na

28,4

30,3

29,6

28,0 e

Maďarsko

na

28,5

27,6

27,8 e

29,2 e

na

Česká republika

23,4 b

24,0

23,9

24,2

24,8

25,1

Portugalsko

22,4 b

23,0

23,3

21,4

21,8

21,6

Kanada

15,9

16,2

16,7

17,0

17,3

17,7

Francúzsko

18,2

18,8

18,7

16,5

16,6

16,4

Nemecko

13,6

14,2

14,4

14,5

14,0

15,2

USA

11,7

12,0

12,4

12,5

12,5

12,4

Švédsko

13,8

13,2

13,0

12,6

12,5

12,0

Rakúsko

11,8

11,6

12,2

12,6

12,2

11,6

Holandsko

11,7

11,7

11,5

na

na

na

Švajčiarsko

10,7

10,6

10,3

10,5

10,4

10,4

Priemer OECD*

17,0

17,2

17,9

18,2

17,6

17,0

 Zdroj: OECD HEALTH DATA 2007
b = zmena v metodike, ktorá zlepšuje medzinárodnú porovnateľnosť údajov
e = odhad
na = nedostupné dáta
* Aritmetický priemer OECD bol počítaný v rokoch 2000, 2001 a 2003 z údajov 24 členských štátov; v rokoch 2002 a 2004 z 25 štátov a v roku 2005 z 22 štátov.

Výdavky na lieky (v USD na hlavu, kurz prepočítaný podľa parity kúpnej sily)

 

2000

2001

2002

2003

2004

2005

USA

535

592

656

711

757

792

Kanada

399

441

478

511

548

589

Francúzsko

454

498

524

497

528

554

Nemecko

358

391

415

454

444

498

Portugalsko

363 b

388

415

392

423

441

Švajčiarsko

341

358

375

405

421

436

Rakúsko

335

337

368

408

416

409

Maďarsko

na

279

308

358 e

390 e

na

Švédsko

314

318

338

347

354

351

Holandsko

264

295

318

na

na

na

Česká republika

227 b

254

286

327

351

372

Slovensko

202

219

267

307

333 b

362

Poľsko

na

na

208

228

241

243 e

Priemer OECD*

308

340

361

388

403

417

Zdroj: OECD HEALTH DATA 2007
b = zmena v metodike, ktorá zlepšuje medzinárodnú porovnateľnosť údajov
e = odhad
na = nedostupné dáta
* Aritmetický priemer OECD bol počítaný v rokoch 2000, 2001 a 2003 z údajov 24 členských štátov; v rokoch 2002 a 2004 z 25 štátov a v roku 2005 z 22 štátov. 

Poznámka INEKO: Ak porovnáme rozdiely v životnej úrovni (HDP na obyvateľa) medzi vybranými štátmi OECD a Slovenskom, zistíme, že sú vo väčšine štátov väčšie ako rozdiely vo výdavkoch na lieky na obyvateľa. V roku 2005 bola napríklad priemerná životná úroveň v OECD 1,9-násobne vyššia ako na Slovensku, rozdiel vo výdavkoch na lieky však bol len 1,2-násobný. Kým napríklad Rakúsko a Švédsko boli podľa HDP na obyvateľa 2,2-krát bohatšie ako Slovensko, na lieky dali v prepočte na obyvateľa zhruba rovnako veľa peňazí. To naznačuje vysokú spotrebu liekov na Slovensku.

Výdavky na lieky a HDP na obyvateľa v roku 2005
(v USD, kurz prepočítaný podľa parity kúpnej sily)

 

Výdavky na lieky

HDP

 

USD

Pomer k SR

USD

Pomer k SR

USA

792

2,2

41 900

2,8

Kanada

589

1,6

33 600

2,2

Francúzsko

554

1,5

30 200

2,0

Nemecko

498

1,4

29 800

2,0

Portugalsko

441

1,2

19 900

1,3

Švajčiarsko

436

1,2

36 200

2,4

Rakúsko

409

1,1

33 600

2,2

Švédsko

351

1,0

32 700

2,2

Česká republika

372

1,0

20 200

1,3

Slovensko

362

1,0

15 000

1,0

Poľsko

243

0,7

12 800

0,9

Priemer OECD

417

1,2

29 000

1,9

Zdroj: OECD HEALTH DATA 2007 (výdavky na lieky na obyvateľa), OECD in Figures, 2006-2007 Edition (HDP na obyvateľa)

Verejné výdavky na lieky (v % celkových výdavkov na lieky)

 

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Česká republika

76,5 b

75,4

76,3

75,6

76,3

75,5

Slovensko

82,6

82,7

84,5

82,7

76,1 b

73,5

Nemecko

72,2

73,7

74,6

74,4

70,4

73,3

Rakúsko

68,4

69,5

69,5

69,2

70,5

72,8

Švédsko

70,0

68,9

70,0

70,4

69,8

69,1

Francúzsko

67,9

69,0

69,8

68,5

68,8

68,9

Švajčiarsko

60,8

62,6

67,0

66,1

67,2

67,7

Maďarsko

na

61,2

62,5

62,5 e

62,7 e

na

Holandsko

58,3

58,0

57,2

na

na

na

Portugalsko

56,2 b

56,8

56,4

57,9

58,0

57,6

Kanada

35,4

36,7

37,4

38,1

38,4

38,7

Poľsko

na

na

38,4

40,5

36,5

37,9 e

USA

19,2

20,4

21,7

23,1

24,2

24,2

Priemer OECD*

57,7

58,8

59,0

59,6

59,9

59,6

Poznámka INEKO: Doplnok do 100% predstavuje podiel súkromných výdavkov na lieky.
Zdroj: OECD HEALTH DATA 2007

b = zmena v metodike, ktorá zlepšuje medzinárodnú porovnateľnosť údajov
e = odhad
na = nedostupné dáta
* Aritmetický priemer OECD bol počítaný v rokoch 2000, 2001 a 2003 z údajov 24 členských štátov; v rokoch 2002 a 2004 z 25 štátov a v roku 2005 z 22 štátov.

 
 

 
Copyright © 2023 Dôvera | Powered by Cyclone3 XUL CMS