Spotreba tabaku a alkoholu, nadváha a obezita – medzinárodné porovnanie

Spotreba tabaku – podiel denných fajčiarov starších ako 15 rokov (v %)

 

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Švédsko

18,9

18,9

17,8

17,5

16,2

15,9

n

USA

19,1

18,7

18,4

17,5

17,0

16,9

16,7

Portugalsko

n

n

n

n

n

17,0

n

Kanada

n

22,3

n

18,6

n

17,3

n

Veľká Británia

27,0

27,0

26,0

26,0

25,0

24,0

22,0

Rakúsko

n

n

n

n

n

n

23,2

Nemecko

n

n

n

24,3

n

23,2

n

Česká republika

n

n

24,1

n

n

24,3

n

Francúzsko

27,0

27,0

26,0

n

23,0

n

25,0

Slovensko

n

n

24,3

n

n

n

25,0

Poľsko

n

27,6

n

n

26,3

n

n

Švajčiarsko

n

n

26,8

n

n

n

n

Maďarsko

30,2

n

n

30,4

n

n

n

Holandsko

32,0

34,0

34,0

32,0

31,0

31,0

31,0


Spotreba alkoholu – v litroch na osobu staršiu ako 15 rokov

 

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Švédsko

6,2

6,5

6,9

7,0

6,5

6,6

6,8

Kanada

7,6

7,7

7,7

7,8

7,8

8,0

n

Poľsko

8,3

7,8

8,1

8,1

n

n

n

USA

8,2

8,3

8,3

8,3

8,4

8,4

n

Slovensko

8,9

8,7

8,8

7,4

9,4

9,0

8,6

Holandsko

10,1

10,0

9,8

9,7

n

n

n

Nemecko

10,5

10,4

10,4

10,2

10,1

10,0

10,1

Švajčiarsko

11,2

11,1

10,8

10,8

10,7

10,1

10,2

Veľká Británia

10,4

10,7

11,0

11,2

11,5

11,3

10,9

Rakúsko

11,1

10,8

11,0

11,1

n

n

n

Portugalsko

12,9

12,3

11,6

11,4

n

n

n

Česká republika

11,8

11,8

11,9

12,1

11,5

12,0

11,9

Francúzsko

14,0

14,2

13,9

13,4

13,0

12,7

 

Maďarsko

12,0

13,2

13,3

13,2

13,2

n

n


Výskyt obezity – v % z celej populácie

 

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Švajčiarsko

n

n

7,7

n

n

n

n

Francúzsko

9,0

n

9,4

n

9,4

n

10,5

Švédsko

9,2

9,2

10,2

9,7

9,8

10,7

n

Holandsko

9,4

9,3

9,7

10,7

10,9

10,7

11,3

Rakúsko

n

n

n

n

n

n

12,4

Poľsko

n

n

n

n

12,5

n

n

Nemecko

n

n

n

12,9

n

13,6

n

Česká republika

n

n

14,8

n

n

17,0

n

Slovensko

n

n

n

15,4

16,5

17,6

n

Kanada

n

13,9

n

14,3

n

18,0

n

Veľká Británia

21,0

22,0

23,0

23,0

23,0

23,0

24,0

USA

30,5

n

30,6

n

32,2

n

34,3


Výskyt nadváhy a obezity – v % z celej populácie

 

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Francúzsko

36,2

n

37,5

n

34,7

n

37,0

Švajčiarsko

n

n

37,1

n

n

n

n

Švédsko

42,7

42,7

44,4

42,8

42,6

44,0

n

Poľsko

n

n

n

n

45,3

n

n

Holandsko

44,1

44,8

44,8

46,1

46,5

44,9

46,5

Rakúsko

n

n

n

n

n

n

47,7

Nemecko

n

n

n

49,2

n

49,6

n

Kanada

n

45,1

n

46,5

n

49,9

n

Slovensko

n

n

n

47,6

50,1

51,6

n

Česká republika

n

n

51,1

n

n

52,0

n

Maďarsko

51,4

n

n

52,8

n

n

n

Veľká Británia

60,0

62,0

61,0

60,0

62,0

60,0

62,0

USA

64,5

n

65,7

n

66,3

n

67,3

n ... nezistený údaj
Zdroj: OECD Health Data 2008 – Frequently Requested Data

 
 

 
Copyright © 2023 Dôvera | Powered by Cyclone3 XUL CMS