Rebríčky nemocníc a iných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti

Vysvetlivky k skratkám:
NsP = Nemocnica s poliklinikou
FNsP = Fakultná nemocnica s poliklinikou
DFN = Detská fakultná nemocnica
FN = Fakultná nemocnica

Hodnotenie podľa zdravotnej poisťovne Dôvera, máj 2008
(pozri tiež kompletné výsledky)

Fakultné nemocnice (od najlepšej po najhoršiu)

1

FNsP Bratislava

1,46

2

FN J.A.Reimana Prešov

1,39

3

FN L.Pasteura, Košice

1,30

4

FNsP Nové Zámky

1,29

5

FN Nitra

1,24

6

Martinská FN

1,23

7

FNsP F.D.Roosevelta, Banská Bystrica

1,19

8

FN Trnava

1,16

9

FN Trenčín

1,12

10

FNsP Milosrdní bratia, s.r.o., Bratislava

0,95

Všeobecné nemocnice (desať najlepších a desať najhorších)

1

NsP Žilina

1,30

2

Všeobecná NsP Lučenec, n.o.

1,14

3

NsP Dunajská Streda

1,13

4

Ústredná vojenská nemocnica SNP, Ružomberok

1,13

5

NsP Liptovský Mikuláš

1,12

6

NsP - VAŠE ZDRAVIE, n.o., Zvolen

1,10

7

FORLIFE, n.o., Komárno

1,10

8

NsP Čadca

1,09

9

NsP sv. Barbory Rožňava, a.s.

1,09

10

NsP Brezno, n.o.

1,08

...

 ...

...

55

NOVAPHARM, s.r.o., Bratislava

0,84

56

Mestská NsP Krupina, n.o.

0,84

57

Nemocnica ZDRAVIE, s.r.o., Púchov

0,84

58

Regionálna nemocnica, n.o., Banská Štiavnica

0,83

59

Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o.

0,83

60

NsP Hnúšťa, n.o.

0,82

61

Nemocnica Ministerstva obrany SR, a.s., Bratislava

0,81

62

PRO VITAE, n.o., Gelnica

0,81

63

NsP Nová Baňa, n.o.

0,81

64

NsP Medzilaborce, n.o.

0,80

Zdroj: DÔVERA zdravotná poisťovňa (www.dovera.sk), máj 2008
Hodnotené parametre: dostupnosť, personálne vybavenie, materiálno-technické vybavenie a parametre efektivity a kvality - čím vyšší koeficient, tým lepšie

Hodnotenie podľa spokojnosti pacientov

Prieskum medzi poistencami Všeobecnej zdravotnej poisťovne, február 2008
(pozri tiež kompletné výsledky)

[0; 100]

1

OFTAL, s.r.o., Zvolen

95,44

2

Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Bratislava

95,43

3

Letecká vojenská nemocnica, a.s., Košice

94,52

4

Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o.

94,37

5

Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie, Vyšné Hágy

94,12

6

Ľubovnianska nemocnica, n.o., Stará Ľubovňa

93,75

7

NsP Ministerstva vnútra SR, Bratislava

93,62

8

Národné rehabilitačné centrum, Kováčová

93,46

9

Sanatórium Dr. Guhra, n.o., Vysoké Tatry

93,16

10

Nemocnica Zdravie, s.r.o., Púchov

93,12

...

 ...

...

96

Nemocnice a polikliniky, n.o., Rimavská Sobota

82,15

97

Nemocnica A. Leňa Humenné, n.o.

82,09

98

NsP, n.o., Levice

81,66

99

NsP Medzilaborce, n.o.

81,35

100

FNsP Bratislava - pracovisko Ružinov

81,20

101

FNsP Bratislava - pracovisko Staré Mesto (Mickiewiczova ul.)

80,91

102

FNsP Bratislava - pracovisko Kramáre

80,22

103

NsP, Považská Bystrica

80,09

104

NsP Štefana Kukuru v Michalovciach

78,48

105

NEURÓN PLUS, s.r.o., Bratislava

77,41

Zdroj: Všeobecná zdravotná poisťovňa (www.vszp.sk), 2008

Poznámka: Dotazníkový prieskum bol vykonávaný od decembra 2007 do februára 2008 na reprezentatívnej vzorke (6930 zúčastnených) v roku 2007 hospitalizovaných (mimo kúpeľov) poistencov VšZP a týkal sa nasledovných okruhov:
-        hodnotenie celkovej spokojnosti so starostlivosťou personálu
-        hodnotenie kvality ubytovania a stravy
-        hodnotenie spokojnosti so zdravotnou starostlivosťou (subjektívny pocit o úspešnosti liečby)
0 = maximálna nespokojnosť
100 = maximálna spokojnosť

Prieskum medzi poistencami zdravotnej poisťovne Dôvera, apríl 2008
(pozri tiež kompletné výsledky)

[1; 5]

1

OFTAL, s.r.o., Zvolen

1,12

2

Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o.

1,14

3

Nemocnica Handlová - 2. súkromná nemocnica, s.r.o.

1,20

4

Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Bratislava

1,27

5

Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o., Bratislava

1,29

6

Národný onkologický ústav, Bratislava

1,29

7

Národný endokrinologický a diabetologický ústav, n.o., Ľubochňa

1,29

8

ORL Humenné, s.r.o.

1,30

9

NEURÓN PLUS, s.r.o., Bratislava

1,31

10

Nemocnica Krompachy, s.r.o.

1,32

...

 ...

...

73

Nemocnica arm.gen. L. Svobodu Svidník, n.o.

1,74

74

Vranovská nemocnica, n.o., Vranov nad Topľou

1,75

75

FN J. A. Reimana, Prešov

1,76

76

FN Trenčín

1,80

77

NsP Štefana Kukuru v Michalovciach, n.o.

1,87

78

FNsP Bratislava

1,89

79

NsP Kráľovský Chlmec, n.o.

1,89

80

NsP Trebišov, a.s.

1,92

81

DFN Košice

1,96

82

FORLIFE, n.o., Šaľa a Komárno

2,13

Zdroj: DÔVERA zdravotná poisťovňa (www.dovera.sk), apríl 2008

Poznámka: Dotazníkový prieskum bol vykonávaný na reprezentatívnej vzorke (4121 zúčastnených) poistencov zdravotnej poisťovne DÔVERA, ktorí boli v roku 2007 hospitalizovaní (mimo kúpeľov) a týkal sa nasledovných okruhov:
-        hodnotenie celkovej spokojnosti so starostlivosťou personálu
-        hodnotenie kvality ubytovania a stravy
-        hodnotenie spokojnosti so zdravotnou starostlivosťou (subjektívny pocit o úspešnosti liečby)
1 = maximálna spokojnosť
5 = maximálna nespokojnosť
Hodnotených bolo 102 zdravotníckych zariadení, no k 18 z nich sa nevyjadrila dostatočne početná vzorka respondentov, takže vyhodnotených bolo spolu 84 zariadení.

 
 

 
Copyright © 2023 Dôvera | Powered by Cyclone3 XUL CMS