Priemerné mzdy lekárov

 

Priemerné mzdy lekárov

rok 2005

I. - III. štvrťrok 2007

Priemerná dohodnutá (tarifná) mzda

 

 

* fakultné nemocnice (v pôsobnosti MZ SR)

17 066 Sk

21 184 Sk

* nemocnice v pôsobnosti vyšších územných celkov

17 115 Sk

17 701 Sk

* nemocnice - neziskové organizácie

15 618 Sk

18 341 Sk

Priemerná mzda vrátane náhrad za pracovnú pohotovosť

 

 

* fakultné nemocnice (v pôsobnosti MZ SR)

31 494 Sk

41 041 Sk

* nemocnice v pôsobnosti VÚC

31 557 Sk

36 350 Sk

* nemocnice - neziskové organizácie

30 372 Sk

37 219 Sk

Poznámka: Údaje o priemerných platoch nezahŕňajú všetky zdravotnícke zariadenia na Slovensku

  

Priemer zloženia mesačného príjmu lekárov (I. polrok 2007)

nárokovateľná mzda

54 %

príplatky za prácu v noci, víkendy, sviatky, za zmennosť, za prácu v sťaženom a zdraviu škodlivom prostredí, osobný príplatok, príplatok za riadenie

12,6 %

ďalší plat

0,7 %

odmeny

2,5 %

mzda za prácu nadčas (vrátane zvýšenia)

9,4 %

náhrada za pracovnú pohotovosť

13,5 %

náhrada mzdy

7,2 %

 

Zdroj: Pravda 3.12.2007 (Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb, Národné centrum zdravotníckych informácií)

 
 

 
Copyright © 2023 Dôvera | Powered by Cyclone3 XUL CMS