Predčasné úmrtia a príčiny smrti

Predčasné úmrtia, hlavné príčiny smrti - medzinárodné porovnanie

Počet stratených rokov života na 100-tisíc mužov vo veku 0-69 rokov
(odhad počtu rokov stratených v dôsledku predčasných úmrtí, ktorým sa dalo predísť)

 

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Holandsko

4256

4189

4057

3966

3693

3535

3402

Švédsko

3661

3658

3491

3428

3535

n

n

Švajčiarsko

4400

4225

3998

3855

3769

3630

n

Nemecko

4984

4789

4660

4629

4354

4244

4062

Kanada

4456

4425

4296

4304

4168

n

n

Rakúsko

5217

5007

4800

4713

4619

4451

4221

Veľká Británia

n

4750

4707

4572

4390

4326

n

Francúzsko

5608

5590

5376

5234

4879

4805

n

Česká republika

6581

6330

6301

6257

6012

5791

n

Portugalsko

7130

6962

6547

6024

n

n

n

USA

6478

6435

6418

6397

6228

6291

n

Slovensko

8739

8235

8117

8140

7645

7732

n

Poľsko

8698

8412

8315

8048

8075

8015

7962

Maďarsko

10520

9800

9653

9483

9295

9235

n

n ... nezistený údaj
Zdroj: OECD Health Data 2008 – Frequently Requested Data

Počet stratených rokov života na 100-tisíc žien vo veku 0-69 rokov
(odhad počtu rokov stratených v dôsledku predčasných úmrtí, ktorým sa dalo predísť)

 

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Švajčiarsko

2399

2323

2301

2201

2133

2058

n

Rakúsko

2651

2488

2377

2516

2386

2332

2127

Nemecko

2606

2523

2513

2443

2351

2302

2226

Francúzsko

2609

2624

2542

2467

2361

2292

n

Švédsko

2191

2197

2141

2103

2306

n

n

Holandsko

2842

2770

2772

2677

2500

2556

2377

Kanada

2676

2636

2669

2606

2554

n

n

Veľká Británia

n

2876

2784

2838

2713

2649

n

Česká republika

3019

2949

2911

2875

2697

2686

n

Portugalsko

3166

3006

2985

2858

n

n

n

Poľsko

3705

3573

3477

3361

3306

3281

3211

Slovensko

3587

3402

3638

3551

3432

3343

n

USA

3772

3733

3719

3711

3639

3633

n

Maďarsko

4772

4432

4399

4310

4083

4032

n

n ... nezistený údaj
Zdroj: OECD Health Data 2008 – Frequently Requested Data

Počet úmrtí na ischemické ochorenia srdca (prepočítaný na 100-tisíc obyvateľov)

 

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Francúzsko

n

47.5

46.0

45.3

41.7

40.4

n

Portugalsko

62.6

61.3

63.7

63.0

57.1

53.4

n

Holandsko

85.6

79.5

75.3

72.2

64.0

59.5

54.3

Švajčiarsko

92.0

86.0

83.1

80.1

72.3

72.4

n

Nemecko

126.8

122.9

121.3

119.5

110.1

104.2

97.9

Švédsko

123.8

120.7

117.8

113.2

104.7

101.1

98.4

Rakúsko

132.0

125.2

130.8

123.7

115.2

111.6

107.7

Poľsko

140.8

133.5

125.8

124.5

117.5

114.2

111.2

Veľká Británia

135.5

134.5

128.8

123.2

114.4

128.6

n

Česká republika

187.4

182.8

179.1

176.0

163.5

177.5

168.8

Maďarsko

232.0

225.5

221.7

232.7

233.6

261.3

240.7

Slovensko

296.3

290.0

282.6

288.8

278.6

272.3

248.4

n ... nezistený údaj
Zdroj: Eurostat

Počet úmrtí na rakovinu (prepočítaný na 100-tisíc obyvateľov)

 

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Švajčiarsko

161.4

158.9

152.9

151.6

149.2

146.1

n

Švédsko

157.1

157.9

154.9

155.5

155.7

154.6

n

Portugalsko

161.3

161.7

161.6

161.5

155.6

156.0

n

Rakúsko

174.1

169.2

170.8

172.5

170.7

165.8

161.9

Nemecko

182.0

176.5

175.8

173.0

169.8

168.0

165.0

Francúzsko

n

184.1

183.2

181.0

176.8

176.1

n

Veľká Británia

185.0

191.4

190.1

186.4

183.8

185.2

n

Holandsko

198.5

194.7

193.9

191.0

191.2

189.5

186.5

Slovensko

228.0

225.6

214.6

213.2

209.6

210.1

203.5

Poľsko

215.7

216.5

216.5

214.4

213.8

211.3

210.1

Česká republika

238.0

233.2

233.7

234.1

229.9

217.4

212.5

Maďarsko

273.0

265.6

262.3

263.8

260.8

237.4

239.9

n ... nezistený údaj
Zdroj: Eurostat

Počet úmrtí na mozgovo-cievne ochorenia (prepočítaný na 100-tisíc obyvateľov)

 

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Švajčiarsko

35,4

33,1

31,7

33,1

29,2

28,5

n

Francúzsko

37,0

35,9

34,6

34,5

30,6

29,9

n

Kanada

37,8

36,5

35,3

33,6

31,2

n

n

USA

43,2

41,1

39,9

38,0

35,7

33,4

n

Rakúsko

65,7

59,5

58,2

52,6

40,1

38,3

37,3

Holandsko

53,8

51,5

52,1

47,9

45,2

41,3

38,5

Nemecko

55,8

53,5

52,2

50,3

45,4

43,5

41,2

Švédsko

55,5

53,1

53,1

50,2

47,0

n

n

Veľká Británia

n

63,8

63,4

61,4

55,9

52,0

n

Slovensko

83,3

83,7

84,9

85,0

81,0

72,1

n

Poľsko

100,2

100,6

95,1

92,2

88,1

84,1

80,0

Maďarsko

136,5

133,6

130,0

129,5

119,5

103,9

n

Česká republika

131,2

127,6

124,6

125,8

106,5

104,1

n

Portugalsko

132,5

124,9

116,8

111,2

n

n

n

n ... nezistený údaj
Zdroj: OECD Health Data 2008 – Frequently Requested Data

Počet úmrtí na choroby dýchacieho ústrojenstva (prepočítaný na 100-tisíc obyvateľov)

 

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Rakúsko

31,7

30,0

30,7

38,0

33,0

33,3

30,1

Francúzsko

33,7

30,1

31,2

32,9

27,5

30,6

n

Švajčiarsko

37,1

29,9

30,9

31,7

28,8

31,0

n

Švédsko

37,4

33,5

36,2

34,1

31,1

n

n

Nemecko

37,5

34,6

37,8

40,4

36,1

38,8

36,0

Poľsko

44,4

37,7

36,2

39,9

37,8

40,5

39,0

Kanada

44,3

42,9

41,9

42,3

43,3

n

n

Česká republika

38,3

36,2

36,2

40,2

35,4

44,0

n

Maďarsko

38,2

31,6

34,0

39,3

37,1

45,2

n

Slovensko

52,5

48,9

52,2

55,6

51,1

52,5

n

Holandsko

64,7

58,3

57,7

59,7

52,7

57,6

53,7

Portugalsko

65,3

55,7

56,0

55,9

n

n

n

USA

63,4

61,9

61,5

61,1

58,0

59,8

n

Veľká Británia

n

74,3

76,1

80,9

74,1

75,2

n

n ... nezistený údaj
Zdroj: OECD Health Data 2008 – Frequently Requested Data

Počet úmrtí na následky úrazu (prepočítaný na 100-tisíc obyvateľov)

 

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Holandsko

17.8

18.6

17.1

17.6

16.0

15.8

15.2

Veľká Británia

16.2

16.9

16.4

16.9

16.9

16.5

n

Nemecko

19.6

19.4

19.1

19.3

18.0

17.9

17.1

Švajčiarsko

23.4

22.7

20.4

21.3

20.3

19.2

n

Portugalsko

22.7

29.1

33.9

32.1

26.9

19.9

n

Švédsko

20.6

22.7

21.9

22.2

27.1

21.6

20.7

Rakúsko

28.4

26.9

24.6

25.9

24.2

25.7

23.4

Francúzsko

n

36.4

34.8

34.6

29.7

29.6

n

Česká republika

43.1

41.9

42.3

44.4

40.8

36.4

32.5

Slovensko

38.9

37.3

35.1

36.0

35.3

37.7

37.6

Poľsko

42.1

40.0

40.2

39.3

39.0

38.9

38.1

Maďarsko

50.0

49.9

51.9

51.8

48.9

41.8

39.9

n ... nezistený údaj
Zdroj: Eurostat

Počet úmrtí novorodencov (prepočítaný na 100-tisíc obyvateľov)

 

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Švédsko

3,4

3,7

3,3

3,1

3,1

2,4

2,8

Portugalsko

5,5

5,0

5,0

4,1

3,8

3,5

3,3

Česká republika

4,1

4,0

4,1

3,9

3,7

3,4

3,3

Rakúsko

4,8

4,8

4,1

4,5

4,5

4,2

3,6

Nemecko

4,4

4,3

4,2

4,2

4,1

3,9

3,8

Francúzsko

4,5

4,6

4,2

4,2

4,0

3,8

3,8

Švajčiarsko

4,9

5,0

5,0

4,3

4,2

4,2

4,4

Holandsko

5,1

5,4

5,0

4,8

4,4

4,9

4,4

Veľká Británia

5,6

5,5

5,2

5,2

5,1

5,1

5,0

Kanada

5,3

5,2

5,4

5,3

5,3

5,4

n

Maďarsko

9,2

8,1

7,2

7,3

6,6

6,2

5,7

Poľsko

8,1

7,7

7,5

7,0

6,8

6,4

6,0

Slovensko

8,6

6,2

7,6

7,9

6,8

7,2

6,6

USA

6,9

6,8

7,0

6,9

6,8

6,9

n

n ... nezistený údaj
Zdroj: OECD Health Data 2008 – Frequently Requested Data

 
 

 
Copyright © 2023 Dôvera | Powered by Cyclone3 XUL CMS