Medzinarodné porovnania kvality zdravotníckych systémov

Rebríček švédskej mimovládnej organizácie Health Consumer Powerhouse z roku 2009

 

Umiestnenie (1.-30.)

Skóre
(max 1000)

Holandsko

1

875

Dánsko

2

819

Island

3

811

Rakúsko

4

795

Švajčiarsko

5

788

Nemecko

6

787

Francúzsko

7

778

Veľká Británia

14

682

Česká republika

17

667

Maďarsko

20

633

Poľsko

26

565

Slovensko

28

560

Rumunsko

32

489

Bulharsko

33

448

Zdroj: Health Consumer Powerhouse, Euro Health Consumer Index 2009 report, september 2009

Poznámka INEKO:

Health Consumer Powerhouse hodnotil zdravotníctvo 33 európskych štátov. Umiestnenie v rebríčku je výsledkom hodnotenia 38 indikátorov kvality zdravotníctva zameraných na práva a informovanosť pacientov, e-Health, dĺžku čakacích radov, výsledkov liečby, rozsahu a dostupnosti poskytovanej liečby a liekovú politiku. V porovnaní s rokom 2008 Slovensko v rebríčku kleslo z 22. na 28. miesto. Príčinou je najmä zaostávanie v elektronickej komunikácii a prenose dát (tzv. e-Health systém), ale aj klesajúca rovnosť v prístupe k zdravotnej starostlivosti a nárast neformálnych platieb lekárom.

Slovensko dosiahlo najnižší počet bodov v týchto indikátoroch:

 • možnosti poistenia proti chybným lekárskym zákrokom (resp. dostupnosť kompenzácie za chybné zákroky)
 • rebríčky lekárov špecialistov (dostupnosť informácií o ich kvalite)
 • vyhľadávanie liečby v zahraničí
 • rebríčky nemocníc a iných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti (dostupnosť informácií o ich kvalite)
 • elektronický prenos medicínskych dát medzi poskytovateľmi
 • elektronický prenos dát z laboratórnych testov priamo k pacientovi
 • on-line objednávanie na lekárske prehliadky a vyšetrenia
 • on-line prístup pacientov k ich osobným nákladom na liečbu v poisťovni
 • elektronické predpisovanie liekov
 • čakacie rady na vážnejšie neakútne operácie (srdcový bypass, výmena bedrového alebo kolenného kĺbu, atď.)
 • úmrtnosť na infarkt
 • úmrtnosť novorodencov
 • úmrtnosť na rakovinu (pomer počtu úmrtí a počtu pacientov s rakovinou)
 • počet stratených rokov života v dôsledku úmrtí ktorým sa dalo vyhnúť (avoidable deaths)
 • rovnosť v prístupe k zdravotnej starostlivosti
 • počet operácií šedého zákalu na 100-tisíc obyvateľov nad 65 rokov
 • podiel mamografických vyšetrení
 • neformálne platby lekárom
 • dĺžka času od registrácie lieku po rozhodnutie o úhrade časti z jeho ceny z verejných zdrojov

Slovensko dosiahlo priemerný počet bodov v týchto indikátoroch:

 • možnosti poznať iný medicínsky názor (od iného lekára)
 • prístup k vlastným medicínskym záznamom
 • existencia okamžitého lekárskeho poradenstva cez telefón alebo internet
 • existencia elektronických záznamov o pacientoch u všeobecných lekárov
 • priamy prístup k lekárovi špecialistovi, t.j. bez odporúčania všeobecného lekára
 • čakacie rady na liečenie rakoviny ožarovaním alebo chemoterapiou
 • čakacie rady na vyšetrenia magnetickou rezonanciou
 • výskyt „nemocničných“ infekcií odolných voči meticilínu (Methicillin-resistant Staphylococcus aureus)
 • tempo poklesu samovrážd
 • počet transplantácií obličiek
 • rýchlosť akou sa nové lieky na rakovinu zavedú do užívania

Slovensko dosiahlo najvyšší počet bodov v týchto indikátoroch:

 •  reflektovanie práv pacientov v zdravotníckej legislatíve
 • zapojenie organizácií zastupujúcich práva pacientov do rozhodovania pri tvorbe legislatívy
 • prístup k všeobecnému lekárovi do 24 hodín
 • očkovanie novorodencov
 • financovanie zubného lekárstva z verejných zdrojov
 • úhrada liekov na predpis z verejných zdrojov
 • existencia laikom zrozumiteľného zoznamu liekov

Rebríček švédskej mimovládnej organizácie Health Consumer Powerhouse v roku 2007

 

Umiestnenie (1.-30.)

Skóre
(max 1000)

Rakúsko

1

806

Holandsko

2

794

Francúzsko

3

786

Švajčiarsko

4

770

Nemecko

5

767

Švédsko

6

740

Estónsko

12

633

Česká republika

15

612

Veľká Británia

17

581

Portugalsko

19

570

Kanada

23

550

Slovensko

24

532

Maďarsko

25

513

Poľsko

28

447

Zdroj: Health Consumer Powerhouse / Frontier Centre for Public Policy, Euro-Canada Health Consumer Index 2008, január 2008
Poznámky INEKO:
Health Consumer Powerhouse hodnotili zdravotníctvo 29 krajín Európy a Kanady. Umiestnenie v rebríčku je výsledkom hodnotenia 27 indikátorov kvality zdravotníctva zameraných na práva a informovanosť pacientov, dĺžku čakacích radov, výsledkov liečby, štedrosti financovania z verejných zdrojov a liekovú politiku.

 
 

 
Copyright © 2023 Dôvera | Powered by Cyclone3 XUL CMS