Aké informácie považujete za najdôležitejšie pri voľbe nemocnice?

Prieskum verejnej mienky

O ochote personálu

50,4 %

O komplexnosti zdravotnej starostlivosti

41,8 %

O prístrojovom vybavení

36,8 %

O prostredí v nemocnici

14,2 %

O dĺžke praxe lekárov a sestier

8,6 %

O procese liečby

7,8 %

O certifikácii a oceneniach nemocnice

5,8 %

O počte vyliečených pacientov

3,8 %

O počte liečených pacientov s ochorením aké mám ja

2,1 %

O dĺžke liečby

1,1 %

O počte úmrtí na oddelení, kde budem liečený(á)

0,8 %

Iná odpoveď

2,2 %

Neviem

6,3 %

 

 

Odkiaľ dostávate informácie o kvalite zdravotnej starostlivosti vo vašej nemocnici?

Odkiaľ by ste chceli dostávať informácie o kvalite zdravotnej

starostlivosti?

Z médií

49,6 %

35,9 %

Od vašej nemocnice

34,8 %

33 %

Od rodiny a známych

28,6 %

-

Z internetu

12,4 %

10 %

Z propagačných materiálov

11,6 %

17,1 %

Od Vašej zdravotnej poisťovne

6,5 %

33,6 %

Odnikiaľ

3,8 %

-

Z ministerstva zdravotníctva

1,9 %

8,5 %

Z Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

0,8 %

4,9 %

Iná

2,9 %

3,9 %

Neviem

2,6 %

6,8 %

Poznámka: Súčet percent v tabuľkách je vyšší ako 100, keďže respondenti mali možnosť viacerých odpovedí.

Zdroj: Telefonický prieskum na vzorke 1015 respondentov vykonaný 1.-4.3.2008 na objednávku Združenia zdravotných poisťovní

 

 
 

 
Copyright © 2023 Dôvera | Powered by Cyclone3 XUL CMS