INEKO portál zdravotníckych zariadení


http://nemocnice.ineko.sk

Inštitút INEKO spúšťa do testovacej prevádzky internetový portál - http://nemocnice.ineko.sk - porovnávajúci vyše 150 ústavných zdravotníckych zariadení podľa rôznych, vyše 60 ukazovateľov kvality, efektívnosti a transparentnosti, a to aj na úrovni jednotlivých oddelení, resp. odborností. Na portáli je možné nájsť viac ako 300 000 údajov o lôžkových zariadeniach a ich oddeleniach. Pri väčšine z týchto údajov ide o unikátne dáta, ktoré sú na Slovensku zverejnené po prvýkrát v takejto štruktúre a podobe. (28.11.2014)

http://nemocnice.ineko.sk


 
 

 
Copyright © 2023 Dôvera | Powered by Cyclone3 XUL CMS