O prvom návrhu štátneho rozpočtu na rok 2012 pre oblasť zdravotníctva

Objem verejných zdrojov do oblasti zdravotníctva, t.j. prostriedky zo štátneho rozpočtu a od povinne zdravotne poistených ekonomicky aktívnych osôb, sa na rok 2012 navrhuje na úrovni 3,84 mld. EUR, čo predstavuje nominálny nárast oproti rozpočtovaným zdrojom na rok 2011 o 1%. V porovnaní s minulými a súčasným rokom, kedy sa predpokladá 2,8%-ný medziročný nárast, ide teda o nižšiu dynamiku zvyšovania zdrojov v zdravotníctve ako počas ostatných 3 rokov. Treba však dodať, že v rozpočte MZ SR nie sú zahrnuté relatívne vysoké výdavky na oddlženie nemocníc, čo zvýši v rokoch 2011 a 2012 aj reálny objem peňazí v zdravotníctve. Výšku verejných zdrojov v zdravotníctve treba tiež hodnotiť v kontexte snahy vlády konsolidovať verejné financie a postupne znižovať ich deficit. Mnohé rozpočtové oblasti, napríklad rezort práce, sociálnych vecí a rodiny, vnútro, obrana, pôdohospodárstvo, hospodárstvo, financie, životné prostredie, a štátne inštitúcie si tak v návrhu zákona o štátnom rozpočte na rok 2012 budú musieť vystačiť s menším objemom peňazí ako tento rok.

Navrhovaný rozpočet na budúci rok pre oblasť zdravotníctva už počíta aj so schválením daňovo-odvodovej reformy, ktorou má prísť k poklesu zdrojov z poistného od ekonomicky aktívnych osôb, čo by malo byť kompenzované nárastom celkového objemu poistného plateného štátom za svojich poistencov.

Dušan Zachar
analytik INEKO

(písané 12.8.2011 pre denník Pravda)
písané 12.8.2011 pre denník Pravda
 
 

 
Copyright © 2023 Dôvera | Powered by Cyclone3 XUL CMS