O znižovaní čakacích dôb poistencov VšZP

Denník SME: VšZP pripravuje tri investičné projekty za 10 mil. eur. Ide o Projekt Kardio – počíta sa so zvýšením počtu plánovaných operačných zákrokov o takmer 35%, čo predstavuje približne ďalších 700 odliečených poistencov, Projekt TEP má zvýšiť počet operácií bedrového a kolenného kĺbu o cca 2500, čo predstavuje medziročný nárast o viac ako 40% a Projektom Mamograf chce VšZP garantovať preventívne vyšetrenie mamografom do 15 dní. Ako to hodnotíte? Je to dobré v dnešnej finančnej situácii VšZP, aby uskutočňovala takéto projekty? Nie je to podľa Vás len PR kampaň, keďže do konca mesiaca sa môžu poistenci prehlásiť do inej poisťovne?

Dušan Zachar, analytik INEKO: Je faktom, že v oblastiach, kde VšZP plánuje naliať dodatočné zdroje, existujú v súčasnosti dlhé čakacie doby pre pacientov, pričom pri kardiovaskulárnych chorobách patrí Slovensko medzi najohrozenejšie krajiny v OECD. A je tiež faktom, vyplývajúcim zo zákona, že ak bude mať poisťovňa v týchto oblastiach na čakacích zoznamoch svojich poistencov, nebude si môcť vyplatiť prípadne vytvorený zisk. Nevyhnutné pre ohodnotenie vyčlenenia 10 mil. EUR na spomínané tri "projekty" je však potreba poznania, odkiaľ boli tieto peniaze zobraté, a či náhodou nebudú chýbať v iných oblastiach zdravotníctva. Lebo len vtedy môžeme zvažovať mieru efektívnosti použitia týchto zdrojov, a len vtedy vieme povedať, že projekty Kardio, TEP a Mamograf nie sú len PR-kampaňou VšZP pred ukončením obdobia, do ktorého sa môžu poistenci prehlásiť do inej poisťovne.

(písané 9.9.2011 pre denník SME)písané 9.9.2011 pre denník SME
 
 

 
Copyright © 2023 Dôvera | Powered by Cyclone3 XUL CMS