Masívne očkovanie je jediné reálne a efektívne riešenie

Peter Madro, Pravda:
Podľa premiéra je cestou z pandémie povinné očkovanie ľudí nad 60 rokov na ochorenie COVID-19. Nemecko či Rakúsko sa cestou povinného očkovania vyberajú.
Chcem sa preto spýtať, hoci už dopredu je zrejmé, že povinné očkovanie politickú podporu na Slovensku nemá, tak či by bolo v súčasnej situácii vhodné očkovať ľudí nad 60 rokov? Prospelo by to? Malo by sa povinné očkovanie sústrediť len na seniorov alebo by to bolo podľa vás diskriminačné?

Dušan Zachar, INEKO:
Ak nechceme, aby sme boli dlhé obdobia opakovane zatváraní doma a mali obmedzenia lockdownov, ak nechceme, aby nám tu zbytočne umierali ľudia v podobnej miere ako v málo rozvinutých krajinách tretieho sveta, tak jediným reálnym a efektívnym riešením pri súčasnom poznaní je masívne očkovanie. Najvyšší úžitok pre celú spoločnosť je, keď sú primárne zaočkovaní rizikoví ľudia - jednak tí, pre ktorých môže koronavírus ľahšie spôsobiť až fatálne následky, čiže starší ľudia a pacienti s vážnymi pridruženými aj chronickými ochoreniami a tí, ktorí sú v častom a/alebo intenzívnom kontakte práve s týmito najviac ohrozenými skupinami obyvateľstva (zdravotníci, pracovníci v sociálnych službách a pod.).


Z vyjadrenia bolo citované 7.12.2021 v článku denníka Pravda. 
 

 
Copyright © 2023 Dôvera | Powered by Cyclone3 XUL CMS