O skupovaní pohľadávok voči neplatiacim štátnym nemocniciam

Ján Krempaský, SME:
Mám na Vás niekoľko otázok ohľadom exekúcií/dlhov nemocníc a firmy BFF Central Europe (BFF CE).
Ako vnímate firmu BFF CE, ktorá skupuje dlhy nemocníc a potom ich neraz aj s vysokými úrokmi vymáha od nemocníc (niekedy v rámci exekúcii - ako teraz od UNB za 33 miliónov (20 istina, 13 úroky)?
Myslíte si, že MZ SR a jej nemocnice sa dostatočne bránia proti takýmto zmluvám o uznanie dlhu a splátkové kalendáre, v ktorých sú vysoké úroky, ktoré v konečnom dôsledku zaplatíme my všetci?
Od januára v podstate neexistuje exekučná amnestia, ktorá chránila nemocnice pred takýmito zmluvami s vysokými úrokmi. Ako by podľa vás malo MZ SR uchrániť nemocnice predtým, aby neplatili takéto vysoké úroky?

Dušan Zachar, INEKO:
Obchodovanie s pohľadávkami je štandardným trhovým prvkom. V prípade pohľadávok voči neplatiacim nemocniciam umožňuje tento inštitút, aby sa veritelia, teda napríklad dodávatelia liekov, zdravotníckych pomôcok, materiálu či prístrojov, dostali k svojim peniazom rýchlejšie, aj keď nie v ich celej výške, keďže za to obetujú skupujúcej firme určitú čiastku zo svojej ťažko dobytnej pohľadávky. Treba si uvedomiť, že nie je problém to, že veritelia v snahe dostať sa k likvidite, používajú legitímny nástroj odpredaja svojich pohľadávok voči nemocniciam apoň na čiastočné naplnenie si svojich oprávnených nárokov, ale skutočným problémom je dlhodobé neplatenie faktúr niektorými, prevažne štátnymi, nemocnicami. Ak by nemocnice platili načas, tak by ani obchod s pohľadávkami neprekvital. Problém je teda v tomto smere na strane nemocníc, ktorým z rôznych dôvodov neustále stúpajú záväzky po lehote splatnosti. Dlhoročná exekučná amnestia a opakované oddlžovania niektorých nemocníc tento efekt ešte viac potencovali. Primárnym problémom je, že od reforiem exministra Zajaca dôležité reformy v zdravotníctve absentovali a štát robil len veľmi málo, ak vôbec, aby štátne zariadenia nevytvárali dlhy, ktoré nevedia potom splácať.

Príde vám normálne, že BFF CE od UNB žiada 9 až 10% úroky, keď zvykom sú 2-3 percentá?

Výška úrokovej sadzby je pravdepodobne odzrkadlením vysokej rizikovosti dlžníka.


Z odpovedí bolo čiastočne citované 29.10.2021 v článku denníka SME.


 
 

 
Copyright © 2023 Dôvera | Powered by Cyclone3 XUL CMS