O Value-Based Healthcare a Slovensku

Ivana Štefúnová, TASR:
V rámci podujatia ITAPA Digital Talk bola diskusia o novom koncepte zdravotníctva Value Based Healthcare (VBHC).
Chcela by som Vás poprosiť o vysvetlenie, čo je podstatou tohto konceptu? Bol by tento koncept aplikovateľný aj na Slovensku v budúcnosti?

Dušan Zachar, INEKO:
Tento koncept má v stredobode faktor kvality, resp. dosiahnutých zdravotných výsledkov pacientov, na základe ktorých sú potom odmeňovaní poskytovatelia zdravotnej starostlivosti. "Value", resp. hodnota je definovaná ako dosiahnuté zdravotné výsledky pacientov pomerované k nákladom za poskytnutú starostlivosť. Je to moderný prístup, z ktorého môžu v strednodobom a dlhodobom horizonte benefitovať pacienti, poskytovatelia, ako aj platcovia, čiže zdravotné poisťovne. Nevyhnutným predpokladom je kvalitné meranie kvality a dosahovaných výsledkov, elektronické zdieľanie informácií a integrované poskytovanie starostlivosti naprieč jednotlivými článkami zdravotníckeho reťazca. Tento model by bol aj na Slovensku prínosom, avšak museli by sme sa začať viac odkláňať od súčasného financovania zdravotníctva na základe vykonaných objemov, čiže kvantity alebo na základe paušálnych platieb. Museli by sme prejsť zmenou aj v uvažovaní a do centra postaviť pacienta a jeho vyliečenie, resp. kontinuálne zlepšovanie zdravotného stavu pri čo najnižších nákladoch. Momentálne sme však na Slovensku od takéhoto stavu príliš vzdialení a mnohé politiky v zdravotníctve sa od neho skôr vzďaľujú a v popredí stále ostáva produkcia a kvantita, a nie výsledok a kvalita.


Z odpovede bolo citované 13.10.2021 v správe Tlačovej agentúry SR (TASR)
. 
 

 
Copyright © 2023 Dôvera | Powered by Cyclone3 XUL CMS