O (nateraz odsunutom) návrhu regulácie zisku zdravotných poisťovní

Peter Madro, Pravda:
Vláda bude mať v stredu na stole otázku potreby regulácie ziskov zdravotných poisťovní. Zdravotné poisťovne by mohli po novom tvoriť zisk do výšky desať percent z vloženého kapitálu spoločnosti za rok. Čo to znamená?

Dušan Zachar, INEKO:
Tento aktuálny návrh ÚDZS je lepší ako jej deštrukčné predošlé návrhy, nakoľko umožňuje zdravotným poisťovniam vyplatiť si o trochu vyšší zisk, a to v závislosti od výšky vlastného imania, teda investovaného kapitálu. Či však táto odmena za investovaný kapitál bude poisťovniam stačiť a bude ich dostatočne motivovať, aby zostali na našom trhu a ďalej inovovali, to je otázne a až čas ukáže, aké to bude v realite. Je dobré, že tento horný limit sa bude môcť výhľadovo zvýšiť v závislosti od plnenia kvalitatívnych ukazovateľov zdravotných poisťovní. Bolo by veľmi krátkozraké, ak by sme príliš prísnou reguláciou zisku udusili poisťovne, ktoré by odišli z trhu a zostala by tu jediná štátna poisťovňa. Pluralita poisťovní totižto tlačí na efektívnosť využívania peňazí v zdravotníctve, na inovácie a lepšiu komunikáciu smerom k pacientovi.

Je potrebné zisky regulovať zo strany štátu? Sú zisky zdravotných poisťovní morálne?

Treba povedať, že zdravotné poisťovne nepatria v sektore zdravotníctva medzi subjekty s najvyššími ziskami, ani s najvyššími ziskovými maržami či rentabilitou. Zisk v zdravotníctve je vo všeobecnosti určite morálny. Nemorálne sú straty, ktoré rezultujú do nezaplatených dlhov. Ale je určite legitímne zisk zdravotných poisťovní regulovať, nakoľko ide o koncentrovaný trh a riziko vyberania si monopolnej renty.

Prečo je potrebné, aby sa takáto regulácia zaviedla? Znamená to, že sa peniaze zo zdravotných poisťovní neefektívne strácali?

Nie. Viď predošlý bod.

Zisky nad desať percent by mali putovať do Fondu kvalitného života. Podľa predsedníčky Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Renáty Bláhovej by prostriedky mohli byť použité napríklad na onkologické skríningy či lieky na výnimky. Myslíte si, že takýto fond bude užitočný?

Už teraz platia zdravotné poisťovne mnohé náklady v týchto oblastiach z regulovaných zdrojov vlastnej prevádzkovej činnosti. Takto sa to akurát presunie.


Pozn.: INEKO realizuje v oblasti zdravotníctva projekty, ktoré finančne podporujú aj zdravotné poisťovne Dôvera a Union.

Z odpovedí bolo citované 29.9.2021 v článku "Problémom zdravotníctva nie je zisk. Ale straty" denníka Pravda.


 
 

 
Copyright © 2023 Dôvera | Powered by Cyclone3 XUL CMS