Regulácia zisku zdravotných poisťovní

Dominika Zúborová, TASR:
Chcela by som vás poprosiť, či by ste nám vedeli poskytnúť stanovisko k téme obmedzenia zisku zdravotných poisťovní?

Dušan Zachar, INEKO:
Regulácia zisku zdravotných poisťovní je legitímna agenda, nakoľko máme v súčasnosti na Slovensku pri verejnom zdravotnom poistení jednak koncentrovaný trh s malým počtom konkurentov a dominantnou štátnou poisťovňou, s obmedzeným vstupom naň a zároveň ide o nakladanie s verejnými zdrojmi (odvodmi a daňami), ktoré majú poisťovne garantované zákonom. Je to regulované trhové prostredie s mnohými reštrikciami tak na strane výnosov, ako aj na strane nákladov.

Zo strany ÚDZS pôvodné navrhované stanovenie presného fixného horného limitu pre výplatu zisku poisťovní nepovažujem za dobrý spôsob regulácie, keďže pri suboptimálnom stanovení hranice (nájsť optimálnu hranicu od úradníckeho stola je takmer nemožné) bude predstavovať pokrivené motivácie, demotiváciu poisťovní kontrahovať a platiť zdravotnú starostlivosť svojim poistencom efektívne a inovatívne. Pacient tak z regulácie nezíska vyššiu hodnotu. Skôr by pri takto nastavenej regulácii zisku hrozila postupne nižšia hodnota pre pacienta.

Preto je pri regulácii zisku skôr vhodné sa zamerať na plnenie nárokov pacientov a týmto plnením podmieňovať výplatu zisku poisťovní. Štát takýmto spôsobom dokáže flexibilne (a verme, že aj udržateľne) upravovať a definovať, obsahovo aké nároky, v akej kvalite a v akej geografickej a časovej dostupnosti majú zdravotné poisťovne svojim klientom zabezpečiť. Relatívne rýchlo by sa dalo do regulačného rámca pre zisk poisťovní zakomponovať postupné rozširovanie okruhu zdravotných výkonov, na ktoré pacient dlho čaká. Ak by mala poisťovňa pri týchto výkonoch čakajúcich, nemohla by si vyplatiť zisk. Inými slovami a trochu komplexnejšie by sa to dalo definovať tak, že zisk by si mohla vyplatiť poisťovňa len vtedy, keď bude mať splnené všetky nároky všetkých svojich poistencov. Samozrejme, predtým treba precízne definovať nároky poistencov, čo síce nie je také ľahké ako stanoviť hornú hranicu 0,2 % z úhrnu poistného, ale je to poctivejší prístup, ktorý môže priniesť pre pacienta a spoločnosť vyššiu hodnotu za peniaze. Toto by malo byť cieľom štátu pri tvorbe zdravotnej poitiky.


Pozn.: INEKO realizuje v oblasti zdravotníctva projekty, ktoré finančne podporujú aj zdravotné poisťovne Dôvera a Union.


Písané 29.7.2021 pre Tlačovú agentúru Slovenskej republiky.


 
 

 
Copyright © 2023 Dôvera | Powered by Cyclone3 XUL CMS