Odchody zdravotníkov a kvalita poskytovanej starostlivosti

Michal Katuška, denník SME:
Pripravujem článok k odchodu sestier a lekárov zo zdravotníctva po pandémií. Chcel by som vás poprosiť, ak by ste si našli čas, o váš komentár k otázke, či je možné pri klesajúcom množstve zdravotného personálu (najmä sestier) udržať kvalitu zdravotnej starostlivosti a či je možné podľa vás priamo povedať, že pri súčasnom trende bude kvalita klesať, čo na konci dňa znamená viac úmrtí.

Dušan Zachar, INEKO:
Nie je na to jedna jednoznačná odpoveď. Závisí to od mnohých faktorov a situácie v jednotlivých zdravotníckych zariadeniach.

Samozrejme, zdravotnícky personál je hlavným predpokladom pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Musíme sa však pripravovať na to, že ho v dohľadnej dobe nebude "dostatok". A nie je to špecifikom len Slovenska. Musíme tomu čeliť rozumnou politikou odmeňovania, motivovania, zlepšovaním pracovného prostredia, odbremeňovaním zamestnancov od byrokracie, elektronizáciou, telemedicínou, umelou inteligenciou, vertikálnym presunom kompetencií, prijímaním zdravotníckeho personálu zo zahraničia, zvyšovaním efektívnosti procesov a rastom produktivity práce. Ak sa to podarí, tak sa nemusí kvalita poskytovanej zdravotnej starostlivosti znížiť pri klesajúcim počte zdravotníkov. Samozrejme to má však svoje hranice a záleží aj od miery a štruktúry odchádzajúcich. Ak by nastal skokovitý masívny odchod kvalifikovaných a kvalitných zdravotníkov a neprišla by adekvátna náhrada, tak sa to prejaví v zhoršení dostupnosti a kvality zdravotnej starostlivosti.


Z vyjadrenia bolo citované 21.5.2021 v článku denníka SME.
 
 

 
Copyright © 2023 Dôvera | Powered by Cyclone3 XUL CMS