D. Zachar, INEKO: Je dôležité, aby HTA agentúra bola politicky nezávislá

Dominika Zúborová, Tlačová agentúra Slovenskej republiky (TASR):
Od roku 2022 by mal na Slovensku fungovať nový Národný inštitút pre hodnotu a technológie v zdravotníctve. Chcela by som vás preto požiadať, či by ste pre TASR mohli poskytnúť stanovisko o prínosoch tejto inštitúcie na zdravotnícky systém na Slovensku.
Myslíte si, že je reálne, aby vznikol do r. 2022? Môžete prípadne uviesť aj príklady z iných krajín, kde takýto inštitút funguje?

Dušan Zachar, INEKO:
Ľudstvo má len obmedzené zdroje na uspokojovanie svojich rastúcich nárokov a potrieb. Preto je veľmi prínosné, ak sa pri rozhodovaní o smerovaní týchto vzácnych zdrojov využívajú dáta, analýzy a dôkazy. Zdravotníctvo je veľmi komplexný sektor, s veľkou informačmou asymetriou, v ktorom sa objavujú inovácie, nové metódy, technológie a molekuly veľmi často. Často sú aj finančne veľmi náročné, a preto je dobrou praxou, keď sa poctivo posudzuje prínos, resp. hodnota alokácie zdrojov do rôznych alternatív, pričom sa súčasne berie do úvahy aj ochota a schopnosť štátu a celej spoločnosti posudzované technológie, postupy, prístroje či lieky financovať z verejných zdrojov. Posudzovanie zdravotníckych technológií znižuje asymetriu informácií, čím pomáha, aby boli verejné zdroje v zdravotníctve používané viac v súlade s myšlienkou hodnoty za peniaze. Takýto postup je v prospech pacientov a celej spoločnosti.
Bude dôležité, aby slovenská HTA agentúra bola profesionálna a nezávislá od ministerstva zdravotníctva, ako aj od politického vplyvu. Malý štát, ako je Slovensko, si síce nebude môcť z kapacitných dôvodov vybudovať takú početnú, odborne silnú a komplexnú agentúru, aké sú napríklad vo Veľkej Británii, USA či Nemecku, ale ak sa dobre nastavia procesy, kompetencie a personálne obsadenie, tak dokáže z medzinárodnej spolupráce ťažiť pre účely domáceho posudzovania zdravotníckych technológií. Rozhodovanie v zdravotníctve sa tak môže stať kvalifikovanejším a menej založeným na svojvôli politikov, dojmoch, pocitoch a improvizácii.

Z vyjadrenia bolo citované 6.4.2021 v agentúrnej správe TASR.


 
 

 
Copyright © 2023 Dôvera | Powered by Cyclone3 XUL CMS