Skutočne dávame málo peňazí do zdravotníctva?

Kristína Votrubová, Postoj:
Píšem Vám v súvislosti s nedávnou tlačovou konferenciou zástupcov zdravotníkov a nemocníc. Na nej už tradične žiadali viac zdrojov pre zdravotníctvo než ako je v návrhu rozpočtu na budúci rok. Rada by som sa Vás v tejto súvislosti spýtala na pár otázok.

Lekári aj zdravotníci upozorňujú, že peňazí v zdravotníctve bude na budúci rok nedostatok. Táto situácia sa opakuje každoročne, RRZ však tento rok ocenila návrh rozpočtu s tým, že je vcelku realistický. Potrebuje teda zdravotníctvo na svoje fungovanie viac ako je to, čo naň plánuje dať štát v budúcom roku? Prečo?

Dušan Zachar, INEKO
To je vždy relatívne. Zdravotníctvo vie využiť aj o 100 percent vyššie zdroje. Kardinálna otázka však je, či hodnota, ktorú poskytuje zdravotníctvo spoločnosti, je adekvátna peniazom, ktoré sú vyčlenené. Revízie výdavkov na zdravotníctvo konštatujú, že Slovensko dáva na zdravotníctvo väčší podiel HDP, ako je priemer krajín V3, no vo výsledkoch zaostáva. Verejné výdavky na zdravotníctvo budú v roku 2021 predstavovať 6,2 % HDP, čo je viac ako priemer ostatných krajín V3 (5,1 %). Slovenské zdravotníctvo je z hľadiska jeho podielu na celkových verejných výdavkoch štátu relatívne veľkým rezortom, pričom tento podiel prevyšuje priemer EÚ. Verejné výdavky na zdravotníctvo kontinuálne rastú, rastú viac ako inflácia a zodpovedajú možnostiam ekonomiky. V roku 2021 dosiahnu verejné zdroje do zdravotníctva takmer 6 mld. eur. Zdravotnícke výdavky narástli za posledných 5 rokov o 27 %, pričom HDP o 18 %, pričom návrh rozpočtu predpokladá, že výdavky narastú za desať rokov, od roku 2014 do 2023, o 48 %, zatiaľ čo HDP podľa prognózy za rovnaké obdobie “len” o 38 %.

Predstavitelia zdravotníkov okrem iného vláde vyčítali, že kým v susedných krajinách sa platy zdravotníkov budú v budúcom roku zvyšovať, u nás sa nič také neplánuje. Je podľa Vás potrebné, aby sa platy v sektore ďalej zvyšovali?

Na Slovensku máme v ústavných zdravotníckych zariadeniach tzv. platový automat, ktorý každoročne valorizuje platy zdravotníckym pracovníkom na základe vývoja priemernej mzdy v hospodárstve. Problém je, že je dlhodobo neudržateľný, keďže rast platov zdravotníkov je výrazne rýchlejší ako rast produktivity práce. Platový automat nepotencuje lepší výkon, keďže riaditeľom neostávajú peniaze na motivačnú variabilnú zložku platu. Platový automat je jedným z hlavných faktorov zadlžovania štátnych nemocníc. Podiel mzdových nákladov na celkových nákladoch nemocníc je na Slovensku výrazne vyšší ako napríklad v Česku. Výrazná väčšina tržieb od zdravpotných poisťovní sa vyplatí v mzdách pracovníkom, pričom však už neostáva dostatok peňazí na hradenie faktúr dodávateľom, na odvody do Sociálnej poisťovne, nehovoriac o investíciách do modernizácie či obnovy budov a zariadenia.

Ktorá oblasť v zdravotníctve je najviac podfinancovaná?

To je tiež veľmi relatívne, lebo by sme potrebovali definíciu toho, čo znamená “podfinancované”. Ale trúfol by som si povedať, že následná zdravotná starostlivosť a dlhodobá starostlivosť má u nás obrovský priestor pre zlepšenie financovania.

Na nedávnej tlačovej konferencii šéf Lekárskej komory Marián Kollár okrem iného upozornil, že kým na Slovensku štát za poistencov štátu platí 39 eur, v susednom Česku je to 65 eur. Je toto porovnanie korektné? Ako je vôbec možné, že odlišnosť je taká veľká? Ako hodnotíte samotný systém poistencov štátu a to, ako sa určuje akou čiastkou za nich bude štát prispievať. Dal by sa tento systém nejako vylepšiť?

Oveľa dôležitejšie ako výška platby za poistencov štátu sú celkové verejné zdroje v zdravotníctve a ich vývoj. V dobrých časoch, pri raste ekonomiky a príjmov od ekonomicky aktívnych môžu klesať príjmy za štátnych poistencov, ale v zlých časoch by sa mal pokles príjmov od ekonomicky aktívnych kompenzovať zvýšením platby za štátnych poistencov. A dobré by bolo, keby bol rast celkových verejných zdrojov stabilný a predvídateľný a nemuselo sa každým rokom handrkovať o výške platby za poistencov štátu.


Z odpovedí bolo citované 1.12.2020 v článku denníka Postoj.


 
 

 
Copyright © 2023 Dôvera | Powered by Cyclone3 XUL CMS