Elektronizácia a robotizácia v zdravotníctve môže pomôcť všetkým

Ján Zošák, Lekárnik:
Dobrý deň, tadi by sme Vás opäť oslovili a požiadali o vyjadrenie do novembrovej polemiky časopisu Lekárnik na tému: Robotizácia v lekárenstve. Aké sú výhody a riziká? V minulosti sme sa v polemike pozreli na predajný automat výživových doplnkov jednej súkromnej spoločnosti, ktorá ich namontovala do vitrín svojich sieťových lekární. Teraz prišla táto spoločnosť s automatom, ktorý má zabezpečiť prípravu liekov pre všetkých pacientov v nemocnici. Ide o centrálnu prípravovňu liekov. Po novom tak lekári predpíšu medikácie elektronicky cez nemocničný informačný systém a robotický automat na základe toho pripraví pre každého pacienta balíček liekov s jeho jedinečným čiarovým kódom. Ide už o druhú nemocnicu tejto spoločnosti s takýmto zariadením. Podrobnejší text o automate priniesli webnoviny tu.

  • Aký je Váš názor na zavádzanie robotizácie do zdravotníctva a špeciálne do lekárenstva?
  • Nahradí podľa Vás zavedenie robotizácie v tomto segmente odborný personál? Aké sú výhody a riziká?
  • Čo hovoríte na tento konkrétny príklad?


Dušan Zachar, INEKO:
Liekové chyby sú vážnym problémom aj vo vyspelých zdravotníckych systémoch. Väčšina z nich je preventabilných, preto sa nimi treba zaoberať a minimalizovať ich. V porovnateľnom Nórsku, čo sa týka počtu obyvateľov, bolo nemocnicami za dva roky reportovaných takmer 3600 liekových chýb, z ktorých malo vyše 60 % viac či menej škodlivý efekt na pacienta, niektoré boli fatálne. Skoro 70 % liekových chýb bolo zapríčinených chybnou administráciou. Najčastejšími pochybeniami boli nesprávne dávkovanie, opomenutie podania lieku a podanie nesprávneho lieku. (Mulac et al., 2020)

Elektronizácia, v tomto prípade robotická centrálna prípravovňa liekov v nemocnici má potenciál zvýšiť bezpečnosť pacienta, obmedziť liekové chyby a ušetriť náklady vyplývajúce z následných prípadných zdravotných komplikácií pacienta, čím sa zároveň zlepší efektívnosť celého procesu, čo predstavuje jeden z vhodných spôsobov ako čeliť obmedzenému počtu zdravotníckych pracovníkov a ich narastajúcej vyťaženosti. Povedal by som, že je to také win-win opatrenie.


Písané 30.10.2020 pre odborný časopis Lekárnik, č.11.


 
 

 
Copyright © 2023 Dôvera | Powered by Cyclone3 XUL CMS