Exekučná imunita nemocníc bude pokračovať

Petra Lániková, SITA:
Pripravujeme článok o novele zákona, v rámci ktorej by mal byť majetok poskytovateľov zdravotnej starostlivosti vylúčený z exekúcií. Chcela by som Vás poprosť o odpovede na nasledujúce otázky:

  • Spĺňa podľa Vás novela test proporcionality pokiaľ ide o požiadavku vhodnosti právnej úpravy z hľadiska dosiahnutia sledovaného účelu?
  • Myslíte si, že by schválený návrh novely mal zostať v platnosti aj po ukončení pandémie?
  • V čom vidíte zlepšenie oproti pôvodnému návrhu z roku 2018?
  • Exekučná imunita bola prijatá v súvislosti s plánovaným odlžovaním nemocníc. Ako sa podľa Vás darí napĺňať oddlžovanie v čase pandémie?
  • Bola by táto novela podľa Vás riešením vzniknutej situácie?
  • Je podľa vášho názoru táto téma dôležitá vzhľadom na aktuálne akútne problémy, ktoré sa v nemocniciach v súvislosti s pandémiou objavili?


Dušan Zachar, INEKO:
Tak pravidelne sa opakujúce oddlžovanie nemocníc zo strany štátu, ako aj pravidelné predlžovanie ochrany nemocníc pred exekúciami prehlbujú tzv. morálny hazard, čo má negatívny dopad na efektívnosť poskytovanej zdravotnej starostlivosti a finančnú udržateľnosť systému. Z dlhodobého hľadiska sa to potom negatívne prejaví aj na kvalite zdravotníckych služieb pre pacientov. Roky sme svedkami toho, že tieto opatrenia zhoršujú platobnú disciplínu mnohých nemocníc. Ich zadlženosť rastie a motivácia zvrátiť tento trend chýba. Súčasná pandémia koronavírusu poskytuje argument pre politikov, že je nevyhnutné chrániť majetok nemocníc pred exekúciami, aby počas pandémie neprišlo k ohrozeniu zdravia a životov ľudí. Obávam sa však, že exekučná imunita pretrvá aj po pandémii, keďže veľká časť politikov sleduje len krátkodobé ciele, ktoré sa im menej prísnou finančnou disciplínou nemocníc podarí ľahšie splniť. Z dlhodobého hľadiska však bude mať toto opatrenie negatívny efekt vedúci k zaostávaniu alebo prinajlepšom k stagnácii slovenského zdravotníctva.


Z vyjadrenia bolo citované 20.11.2020 v správe tlačovej agentúry SITA.


 
 

 
Copyright © 2023 Dôvera | Powered by Cyclone3 XUL CMS