Je Slovensko pripravené na druhú vlnu koronavírusu ?

Ján Krempaský, SME:
Je podľa vás Slovensko pripravené na druhú vlnu koronavírusu? Ak áno/nie, prečo?

Dušan Zachar, INEKO:
Áno aj nie. Určite sme lepšie pripravení po stránke materiálnej. Zlepšilo sa prístrojové vybavenie, ako aj dostupnosť ochranných pomôcok. Čiastočne sme si pripravili krízové plány. Ale celkové procesy, a tým nemyslím len tie v nemocniciach, sa daria zlepšovať len veľmi pomaly. Personálne kapacity sa posilnili len veľmi obmedzene. Napríklad Regionálne úrady verejného zdravotníctva treba urgentne kapacitne, ako aj finančne posilniť. Vymáhanie protiepidemiologických pravidiel a ukladanie sankcií je skôr naoko a len symbolické. Môže sa nám to vypomstiť.
  
Čo hovoríte na to, že pre druhú vlnu nemá MZ SR predpovedný model vývoja ochorenia Covid-19? Súhlasíte s názorom MZ SR, že tieto modely majú aj tak svoje obmedzenia a stačí sa aj riadiť modelmi zo zahraničia?

Každý model má svoje obmedzenia, to je prirodzené. Aj ten pri predpovedi počasia. A napriek tomu ich používame, aby sme sa vedeli lepšie pripraviť na možné budúce scenáre vývoja. Pôvodný IZP predal štafetu SAV, preto som očakával, ako bolo komunikované, že akademici budú v modelovaní pokračovať a prezentovať, hoci aj upravený, model vývoja pandémie na Slovensku. Kritikov výstupov pôvodného modelu bolo totiž neúrekom…
 
Čo hovoríte na to, že ani po polroku sa MZ SR nepodarilo pokryť štátnymi laboratóriami testovacie kapacity a musia mu pomáhať štátne laboratóriá? Alebo si myslíte, že je v poriadku/alebo to nie je problém, ak štátu pomáhajú aj súkromné laboratóriá? Ak to považujete za problém, prečo?

Myslím si, že koexistencia štátneho a súkromného, v tomto prípade laboratórií, je pre Slovensko efektívnym spôsobom ako flexibilne reagovať na meniace sa potreby. Štát môže ušetrené peniaze, ktoré by si vynútilo vybudovanie štátnych laboratórií, využiť na prospech pacientov inde v zdravotníctve.

Ministerstvo zdravotníctva tvrdí, že aktuálna denná testovacia kapacita je 7500 ľudí. Je táto kapacita podľa vás reálna, keď doteraz nebola ani raz (a väčšinou ani zďaleka) dosiahnutá?

To bude pravdepodobne teoretická horná hranica kapacity. Nedarí sa ju podľa mňa napĺňať aj pre skostnatelé procesy, chýbajúce kapacity hygienikov, resp. obmedzenú dostupnosť všeobecných lekárov.  

Ako vnímate fakt, že na jar hygienici hovorili, že je len 150 epidemiológov a treba ich viac a lepšie zaplatiť a po polroku sa situácia nezmenila a je rovnaká?
   
To je ukážka, aké ťažké je meniť zaužívaný status quo vo verejnej správe. Je to práve aj o skostnatelých pravidlách a postupoch a veľkej byrokracii, ktorá sa viac zameriava na formalizmus ako na flexibilnú adaptáciu na zmenené podmienky a potreby a na dosahovanie cieľov a výsledkov prospešných pre ľudí.
   
Ako vnímate skutočnosť, že MZ SR až teraz pripravilo novelu, ktorá umožní posilniť rady zdravotníkov potrebných na boj s koronavírusom? Nie je to podľa vás neskoro? Myslíte si, že medici, s ktorými MZ SR v tejto súvislosti, ako prvými počíta sú primeranou posilou?
   
Medici sú určite lepšou voľbou ako čakať so založenými rukami, že sa nám bez akéhokoľvek pričinenia a reforiem v systéme vrátia slovenskí lekári a sestry zo zahraničia. Treba tiež oveľa viac lákať zdravotnícky personál napríklad z Ukrajiny alebo Balkánu. A odstraňovať zbytočné prekážky, ktoré im sťažujú príchod do slovenského zdravotníctva.
   
V sieti tzv. červených nemocníc, ktoré by mali byť v prvej línii boja proti koronavírusu chýba Fakultná nemocnica v Žiline. Vypadla zo zoznamu preto, lebo v roku 2011 v nej zrušili pľúcne a infekčné oddelenie. Myslíte si, že „dieru“, ktorá tým vznikla na severozápade Slovenska dokážu pokryť UN Martin a FN Trenčín? Ak áno/nie, prečo?
   
Ak nemá žilinská nemocnica infekčné či pľúcne oddelenie, tak nebude mať ani vybavenie a špecialistov, ktorí by vedeli kvalitne liečiť pacientov s COVID-19. To bol presne aj zmysel stratifikácie – nech robí každá nemocnica len to, čo vie najlepšie a na čo má dostatok skúsených lekárov. Myslím si preto, že región severozápadu Slovenska UN Martin zvládne.

Čo hovoríte na to, že SŠHR SR iba teraz obstaráva testy a ochranné prostriedky proti koronavírusu? Nie je to neskoro?
   
Neviem, aké mali obmedzenia a aký bol stav na sklade.

Čo hovoríte na to, že SŠHR SR sa pri obstarávaní zameriava len na odberové sety – výterové a podľa toho, čo mi napísali na PCR testy nie a z ich odpovedí vyplýva (ešte to overujem), že ani nijaké PCR testy nemajú?

PCR testy sa vykonávajú, ak sa nemýlim, s pomocou výterových odberových setov. V každom prípade by Slovensko malo mať pripravený dostatok PCR testov, nakoľko tie sú najpresnejšie a dokážu diagnostikovať aktuálne nakazených, ktorí predstavujú potenciálne riziko pre verejné zdravie.


Z odpovedí bolo citované 11.9.2020 v článkoch témy denníka SME.

 
 

 
Copyright © 2023 Dôvera | Powered by Cyclone3 XUL CMS