Pri oddlžovaní nefungovali ozdravné plány nemocníc ani sankčný mechanizmus

Peter Madro, Hospodárske noviny:
Chcel by som sa spýtať na ozdravné plány nemocníc a ako bude rezort postupovať aby zabránil finančným injekciám do nemocníc.

Dušan Zachar, INEKO:
Ozdravné plány nemocníc zostali predošlou vládou utajené, preto verejnosť nemohla tlačiť na to, aby sa napĺňali, a aby sa verejné financie použité na oddlžovanie, t.j. peniaze nás všetkých používali efektívne. Predošlej vláde sa to v prípade nemocníc nepodarilo.
Súčasná vláda musí nastaviť taký rámec motivácií aktérov v zdravotníctve, ktorý bude smerovať k tomu, aby za dobré výsledky liečby, spokojnosti pacientov a hospodárenia prichádzala odmena a za opak trest. Nesmie byť "víťaznou" a optimálnou stratégiou štátnych manažérov a politikov hospodáriť neudržateľne - so stratami a dlhmi. Lebo v konečnom dôsledku je to nemorálne a na úkor iných.


Minister Krajčí povedal, že šetriace plány, ktoré nemocnice dostali, boli absolútne nevyužité a sú to len zdrapy papiera.

Ak mal na mysli tzv. ozdravné plány nemocníc, ktoré sú tajné a pravdepodobne sa výrazne nedodržiavajú, tak má, bohužiaľ, pravdu. Predošlou vládou sa neuplatňoval sankčný mechanizmus popísaný v Koncepcii oddlženia zdravotníckych zariadení v prípade neplnenia ozdravných plánov nemocníc. Nebolo tu žiadne zmrazenie navyšovania miezd nad zákonom stanovenú minimálnu úroveň, zákaz čerpania ďalších finančných prostriedkov na oddlžovanie, odvolanie riaditeľov, či sankčná pokuta.

Akými pákami ich k tomu chcú donútiť, keď sa to nedarilo predtým - aj napriek tomu, že sa oddlžovanie podmieňovalo ozdravnými plánmi?

To zatiaľ netuším. Ani v Programovom vyhlásení vlády SR som jasnú predstavu, ako tomuto problému chcú čeliť, nenašiel.

Na ktoré oblasti by si mali dať nemocnice najväčší pozor a kade uniká najviac peňazí?

Je to takmer všade - prevádzka, medicínske procesy, nákupy, produktivita a organizácia práce. Suverénne najväčšia nákladová položka sú osobné náklady, ktoré medziročne výrazne stúpajú.

Čo robia štátne nemocnice horšie ako súkromník a prečo potrebujú dofinancovanie?

Štátne fakultné a univerzitné nemocnice ťažko porovnávať so súkromnými regionálnymi nemocnicami. Je to ako porovnávať hrušky s jablkami alebo bicykel s kolobežkou. Ale najvýraznejší rozdiel je, že súkromné regionálne nemocnice čelia na rozdiel od veľkých štátnych nemocníc tzv. tvrdým rozpočtovým obmedzeniam, čo ich motivuje hľadieť na chod nemocnice, aby bol z dlhodobého hľadiska udržateľný, nakoľko sa nemôžu spoliehať na to, že im štát pomôže.


Z odpovedí bolo citované 15.6.2020 v článku Hospodárskych novín.


 
 

 
Copyright © 2023 Dôvera | Powered by Cyclone3 XUL CMS