D. Zachar, analytik INEKO: Hodnotenie projektu oddlžovania nemocníc (2018-2019)

Proces oddlžovania nemocníc predošlou vládou považujem za jedno z najväčších neúspechov v rezorte zdravotníctva. Nesplnili sa žiadne z deklarovaných cieľov, že oddlžené štátne nemocnice nebudú hospodáriť v prevádzkovej činnosti so stratami a nebudú tvoriť nové dlhy po lehote splatnosti. Opak sa stal realitou. Tempo zadlženosti štátnych nemocníc sa za minulý rok zrýchlilo najviac za posledné roky. Učebnicový príklad tzv. morálneho hazardu. Z vládnej Koncepcie oddlženia zdravotníckych zariadení sa spravil nič neznamenajúci zdrap papiera.

Ozdravné plány nemocníc zostali utajené, preto verejnosť nemohla tlačiť na to, aby sa napĺňali, a aby sa verejné financie, t.j. peniaze nás všetkých používali efektívne. Neviem o tom, že by sa uplatnil sančný mechanizmus popísaný v Koncepcii v prípade neplnenia ozdravných plánov nemocníc - zmrazenie navyšovania miezd nad zákonom stanovenú minimálnu úroveň, nemožnosť čerpať ďalšie finančné prostriedky na oddlžovanie, odvolanie riaditeľov, sankčná pokuta.

Obrovským problémom pri stabilite a predvídateľnosti financovania zdravotníctva je to, že sa z oddlžovania stáva pravidelný inštrument na priebežné financovanie zle hospodáriacich štátnych a niektorých župných nemocníc. Keď sa tento zvyk nepretne, nikdy nebudú štátni manažéri, ale aj politici motivovaní zmeniť svoje vzorce správania.

Dušan Zachar, INEKO

Vyjadrenie bolo uverejnené 13.6.2020 v správe tlačovej agentúry TASR.

 

 
 

 
Copyright © 2023 Dôvera | Powered by Cyclone3 XUL CMS