Kam v zdravotníctve nasmerovať "koronapeniaze" z EÚ ?

Peter Madro, Hospodárske noviny:
Chcel by som vás poprosiť o vyjadrenie k slovám pána ministra Krajčího. Krajčí hovorí, že do systému slovenského zdravotníctva by mohlo ísť zo štrukturálnych fondov Európskej únie 2,5 miliardy eur. Z toho chce dve miliardy nasmerovať do rekonštrukcie nemocníc, čo by bol historicky najväčší balík a 500 miliónov na jednotný informačný systém, ktorý podľa neho nemocnice nutne potrebujú. Za celkovú sumu Rázsoch by sa dalo postaviť 11 regionálnych nemocníc. Náklady môžu presiahnuť 402 miliónov. Peniaze od EU nemôžeme minúť na výstavbu nových zariadení, no tento balík je 5x väčší – zdá sa že za tie peniaze dokážeme obnoviť snáď všetko.
Čo potrebujeme najviac vylepšiť – na čo by sa mal rezort najviac sústrediť? Čo všetko sa dá za takýto balík urobiť?
Informačný systém je nutnosť v 21. storočí, takže akákoľvek investícia do neho je úžasná – na čo by sa dal v rámci nemocníc používať? Zlepšil by sa tým manažment pacienta?

Dušan Zachar, INEKO:
Hoci investičný dlh slovenského zdravotníctva je vyšší, ako je uvedená suma peňazí z EÚ, jednalo by sa o výnimočne vysokú jernorazovú sumu peňazí. O zmysluplnej alokácii by sa mala viesť fundovaná debata v zmysle myšlienky hodnoty za peniaze. Škoda, že momentálne je Inštitút zdravotnej politiky pri MZ SR decimovaný, nakoľko by vedel poskytovať analytické podklady a tvrdé dáta, na základe ktorých by sa dalo kvalifikovanejšie rozhodovať, kam investovať koľko peňazí, aby sme tým maximalizovali úžitok pre spoločnosť. V opačnom prípade, ak sa bude rozhodovať len na základe "dojmológie", ideológie, intuície či postojov ministrovi blízkych ľudí, tak hrozí historické premrhanie šance, aby sa slovenské zdravotníctvo z hľadiska úrovne infraštruktúry posunulo ešte na vyšší kvalitatívny stupeň. Slovenské zdravotníctvo vie absorbovať akýkoľvek balík peňazí, veľkou otázkou a rizikom však je, že sa zvýšenie zdrojov neprejaví vo výsledkoch a lepšej starostlivosti pre pacienta tak, ako by mohlo a malo.

Európska komisia Slovensku odporúča prijať štrukturálne reformy, vrátane zdravotníctva a radí, aby sme sa v zdravotníctve zamerali na zvýšenie jeho odolnosti, konkrétne na kritickú infraštruktúru, modernizáciu a financovanie nemocničnej siete, dostupnosť zdravotníckeho personálu, manažment chronických chorôb a primárnu zdravotnú starostlivosť, ako aj koordináciu medzi jednotlivými druhmi starostlivosti, vrátane dlhodobej zdravotno-sociálnej starostlivosti. Tieto oblasti sa dajú zlepšiť implementáciou projektu stratifikácie nemocníc, vrátane optimalizácie ambulantnej sféry a následnej starostlivosti. Na to by sa dali a mali využiť dodatočné zdroje z EÚ.

Áno, súčasné vedenie ministerstva zdravotníctva by malo nadviazať na jestvujúci projekt stratifikácie a nemalo by znovu začínať od nuly, lebo potom žiadnu optimalizáciu siete počas svojho funkčného obdobia nezrealizuje.
Stratifikácia, ak sa správne zrealizuje, prinesie pacientovi bezpečnejšiu a kvalitnejšiu zdravotnú starostlivosť pri zachovaní relatívne dobrej dostupnosti.


Písané 15.6.2020 a 17.6.2020 pre Hospodárske noviny.


 
 

 
Copyright © 2024 Dôvera | Powered by Cyclone3 XUL CMS