Diferencované odmeňovanie ambulantných lekárov

Peter Madro, Hospodárske noviny:
Chcel by som sa spýtať na veci, ktoré spomínal minister.
„Niektoré ambulancie špecialistov boli takmer zatvorené a výkonov tam bolo minimum. Najmä pediatri a všeobecní lekári pre dospelých pracovali relatívne slušne. Je to vidno na výkonoch, ktoré som dostal z VšZP," spresnil minister. Ako tvrdí, na základe týchto dát je možné presne určiť a hodnotiť, kto ako pracoval za posledný mesiac."
Ako veľmi sa zmenilo poskytovanie zdravotnej starostlivosti všeobecných lekárov a špecialistov - minulý rok sme mali najviac návštev špecialistov v EÚ no čísla hovoria, že pacienti menej riešili špecialistov - bol problém dostupnosť lekárov, absencie operácii alebo strach z návštevy lekára kvôli riziku nakazenia sa?

Dušan Zachar, INEKO:
Áno, koronakríza utlmila aj zdravotníctvo - konkrétne takmer všetko, čo sa dalo odložiť na neskôr. Ľudia navštevovali ambulantných špecialistov v menšom rozsahu z dôvodov, ktoré ste pomenovali.

Vyzerá to tak že u všeobecných lekárov nahradili návštevy telefonické poradne, no zdá sa, že u špecialistov to je zložitejšie - čím to je spôsobené?

K viacerým špecialistom pacient príde jednorazovo, nie sú tam pravidelne sa opakujúce návštevy a dlhotrvajúci vzťah pacient - lekár ako u všeobecných lekárov, ktorí preto poznajú svojich pacientov a ich zdravotné problémy lepšie, a môžu tak efektívnejšie poskytnúť odborné rady cez telefón alebo e-mail. U niektorých špecialistov sa bez osobného vyšetrenia nedá zaobísť.

Súhlasíte s diferencovaním odmien pre lekárov - kto by mal tieto odmeny distribuovať, župy alebo poisťovne? Aká by to mala byť odmena?

Áno, súhlasím, ale nemalo by byť obmedzené len na obdobie koronakrízy. Kľúčové je stanoviť a dohodnúť sa na kritériách, merateľných ukazovateľoch, na základe ktorých by prichádzalo k diferencovanému odmeňovaniu. Zohľadniť v platbách kvalitatívne a efektívnostné parametre a zároveň nespravodlivo nepoškodiť poskytovateľov nie je vôbec triviálna záležitosť. Odmeniť ambulantných poskytovateľov diferencovane podľa toho, či počas koronakrízy ambulovali a koľko, je určite tiež zmysluplné, v súlade s princípom zásluhovosti a metodicky vôbec nie tak zložité ako podľa spomínaných ukazovateľov kvality a efektívnosti. Zdravotné poisťovne majú určite najlepšie dáta o výkonoch jednotlivých poskytovateľov, a preto by mali byť ony tými subjektmi, ktoré rozdeľujú platby. Veď napokon, to je zmyslom fungovania zdravotných poisťovní - sú platcami za zdravotnú starostlivosť.


Z vyjadrení bolo citované 25.5.2020 v článku Hospodárskych novín.


 
 

 
Copyright © 2023 Dôvera | Powered by Cyclone3 XUL CMS