Protiepidemiologické opatrenia v slovenských nemocniciach

Erik Stopka, MY Trenčianske noviny:
Ako po čase vnímate prijaté opatrenia proti šíreniu koronavírusu v slovenských nemocniciach? Boli účinné a rýchlo nastolené?

Dušan Zachar, INEKO:
Myslím, že opatrenia boli logické a správne a vychádzali z poznania platného v tej dobe. Nikto nevedel, ako sa pandémia bude šíriť na Slovensku. Preto bolo rozumné sa pripraviť na najhorší možný scenár. Rýchlosťou prijatia širokospektrálnych opatrení aj mimo nemocníc sme získali drahocenný čas na prípravu a teraz sa tiež ukazuje, že rýchlosť zavedenia týchto opatrení bola jedným z dôležitých faktorov výrazne obmedzeného šírenia koronavírusu a úspechu Slovenska v boji s pandémiou. Teraz je však najvyšší čas na uvoľňovanie opatrení a návrat k normálnosti. Samozrejme, treba, aby sme zostali obozretní a dodržiavali hygienické a protiepidemiologické pravidlá.

Po uvoľňovaní opatrení sa javí v súvislosti so zdravotnou starostlivosťou ako jeden z najväčších problémov nábeh do starého režimu v rámci zdravotníckych zariadení. Očakávate, že čakacia lehota pacientov (aj na už odložené) operácie sa môže neúmerne predĺžiť? Dalo by sa (ešte dlhším) niekoľkomesačným čakacím lehotám nejakým spôsobom predísť?

Áno, je veľmi pravdepodobné, že čakacie lehoty pacientov na plánované operácie a odkladnú starostlivosť sa predĺžia. O aký dlhý čas sa predĺžia, závisí od kapacít nemocníc (personálnych, materiálno-technických, finančných), ako aj od možnosti a schopnosti využiť potenciál zvyšovania výkonnosti a efektívnosti. Ak zostanú tieto faktory nezmenené, tak môžeme očakávať predĺženie čakacích dôb o dni, týždne, prípadne mesiace, počas ktorých nebola poskytovaná plnohodnotná zdravotná starostlivosť.

Aké opatrenia proti ochoreniu budú musieť byť v nemocniciach zachované aj do najbližších mesiacov? Je možné, že napríklad nosenie rúšok bude v zariadeniach povinné do neurčita?

Určite bude treba zvýšiť, resp. ponechať zvýšenú alkoholovú dezinfekciu, hygienu rúk návštevníkov, pacientov, ale aj zdravotníckeho a nezdravotníckeho personálu nemocníc. Určite by som ponechal v nemocniciach povinnosť nosiť rúško čo najdlhšie, nakoľko nemocnice patria medzi najrizikovejšie miesta, čo sa týka získavania a šírenia rôznych infekcií. A v neposlednom rade je nevyhnutné zlepšiť sledovanie, meranie, vykazovanie a zverejňovanie výskytu tzv. nozokomiálnych, teda v nemocniciach získaných, nákaz.

Rozhovor bol zverejnený 26.5.2020 v MY Trenčianskych novinách.


 
 

 
Copyright © 2023 Dôvera | Powered by Cyclone3 XUL CMS