V štatistikách o výskyte nemocničných nákaz nehovoríme pravdu

Monika Hudecová, SITA:
Chcela by som požiadať o Váš pohľad na nového ministra zdravotníctva.
Na čo by sa mal prioritne zamerať?
Aké by mal nastaviť dlhodobé plány?
Aké výzvy ho čakajú?

Dušan Zachar, analytik INEKO:
Nový minister zdravotníctva musí teraz v prvom rade sústreďovať všetky sily na boj s koronavírusom. Na ostatné nebude teraz a nasledujúce mesiace veľa času. Táto pandemická kríza, ktorá pôjde ruka v ruke s ekonomickým poklesom, bude do veľkej miery determinovať aj konanie nového ministra zdravotníctva počas jeho celého funkčného obdobia.

Takéto krízy dokážu však predstavovať aj príležitosť na uskutočňovanie dôležitých zmien. Aktuálna pandémia ukazuje, aké dôležité je mať kvalitné dáta, na ktoré sa môžu aktéri, ktorí prijímajú rozhodnutia v zdravotnej politike, a nielen oni, spoľahnúť. Ukazuje, akí dôležití sú epidemiológovia a hygienici a ich sféra pôsobenia, ktorá bola v slovenských nemocniciach v "nekrízovom" čase odstrkovaná na okraj. Zahraničného pozorovateľa musí zaskočiť, keď si číta štatistiky o výskyte nemocničných (tzv. nozokomiálnych) nákaz v našich ústavných zdravotníckych zariadeniach, lebo z nich musí nadobudnúť dojem, že musíme byť absolútni majstri sveta, keď máme násobne nižší podiel nemocničných nákaz ako najvyspelejšie zdravotnícke systémy vo svete. Lenže skutočnosť je taká, že my nehovoríme v štatistikách pravdu. Nedostatočne meriame, nepoctivo vykazujeme, máme často laxný prístup k tejto veci. Ako vidíme pri aktuálnej koronakríze, takýto prístup môže mať fatálne následky. Toto treba urgentne meniť.

Nový minister zdravotníctva bude môcť potom jednoduchšie presadzovať stratifikáciu nemocníc, vrátane merania a zverejňovania výsledkov, kvality a efektívnosti poskytovanej zdravotnej starostlivosti, systémového riešenia problematiky dlhodobej starostlivosti a ambulantnej sféry.

Bude musieť zastabiizovať financovanie sektora, ktoré by malo byť predvídateľné a najmä dlhodobo udržateľné.

Veľkým prínosom by bolo, keby pokročil s prácami na presnejšom definovaní nároku pacienta, ktorý má byť hradený z verejného zdravotného poistenia, resp. čo môže byť predmetom individuálneho pripoistenia.

Bude sa musieť popasovať s nedostatkom zdravotníckeho personálu. Môže ho mierniť mixom opatrení (poriadok a jasné pravidlá v celom systéme s jasnými zodpovednosťami a motiváciami, zlepšovanie podmienok pre prácu, debyrokratizácia, odstraňovanie bariér pre rýchlejšie vzdelávanie a príchod lekárov zo zahraničia, optimalizácia kompetencií, nové formy a integrácia poskytovania zdravotnej starostlivosti, elektronizácia služieb a pod.).

Celkovo je v slovenskom zdravotníckom systéme nutné napravovať zle nastavené motivácie tak, aby sa oplácalo poskytovať kvalitnú zdravotnú zdravotnú starostlivosť pri udržateľnom financovaní. Za kvalitne odvedenú prácu, ktorá prináša spoločnosti úžitok a lepšie zdravotné výsledky, má prísť adekvátna odmena. Ak niekto nemá výsledky a navyše vytvára aj dlhy, tak by táto skutočnosť mala byť pre poskytovateľov, zdravotníckych pracovníkov, zriaďovateľov a politikov nevýhodná – finančne, reputačne, politicky. Dnes to tak nie je.


Z vyjadrenia bolo citované 8.4.2020 v správe tlačovej agentúry SITA.


 
 

 
Copyright © 2023 Dôvera | Powered by Cyclone3 XUL CMS