Štát a nedostatok lekárov

Peter Madro, Hospodárske noviny:
Chcel by som vás poprosiť o vyjadrenie k téme nedostatku lekárov.
V poslednej dobe sa ľudia zvyknú vyjadrovať, že nie len počet všeobecných lekárov je problém ale treba hľadieť aj na ich rozloženie, práve v tomto sa zdá že zlyháva jediné opatrenie ministerstva pre začínajúcich lekárov a to je rezidentský program.

„Nadmerná koncentrácia záujemcov do veľkých miest s minimálnym záujmom o vidiek. Príčiny malého záujmu absolventov medicíny je potrebné hľadať bezpochyby jednak v nejasnej budúcnosti ich lekárskej praxe - štát im nateraz negarantuje budúce podmienky výkonu povolania, či už ako zamestnancov, alebo súkromných lekárov, jednak v malej medicínskej atraktivite odboru všeobecného lekárstva," uviedol Viliam Chromý člen Správnej rady ZVLD SR a Pavol Štec predseda ZVLD SR.

Sú opatrenia ako rezidentský program dostačujúce pre kolabujúci sektor?

Martin Smatana uviedol, že čím viac na západ tým menej sestier, čím viac na východ tým viac chýba lekárov. Súhlasíte? Aké riešenia by ste navrhovali?


Dušan Zachar, INEKO:
Štát má vytvárať vhodné podmienky a pravidlá na fungovanie zdravotníctva, aby garantoval občanom a pacientom do určitej definovanej miery dostupnosť a kvalitu zdravotnej starostlivosti, a nie garantovať nejakej skupine poskytovateľov sociálne istoty. Štát má systémovo naprávať motivácie v sektore tak, aby plnil svoj cieľ dostupnosti a kvality zdravotnej starostlivosti pre občanov, nevynímajúc motivácie ovplyvňujúce konanie poskytovateľov.


Písané 10.3.2020 pre Hospodárske noviny.


 
 

 
Copyright © 2023 Dôvera | Powered by Cyclone3 XUL CMS