Päť oblastí, na ktoré by sa mal nový minister zdravotníctva sústrediť

1. Presadiť stratifikáciu nemocníc, vrátane merania a zverejňovania výsledkov, kvality a efektívnosti poskytovanej zdravotnej starostlivosti, systémového riešenia problematiky dlhodobej starostlivosti a ambulantnej sféry.

2. Stabiizovať financovanie sektora, ktoré by malo byť predvídateľné a najmä dlhodobo udržateľné.

3. Začať, resp. pokračovať s prácami na presnejšom definovaní nároku pacienta, ktorý má byť hradený z verejného zdravotného poistenia, resp. čo môže byť predmetom individuálneho pripoistenia.

4. Riešiť nedostatok zdravotníckeho personálu mixom opatrení (poriadok a jasné pravidlá v celom systéme s jasnými zodpovednosťami a motiváciami, zlepšovanie podmienok pre prácu, debyrokratizácia, odstraňovanie bariér pre rýchlejšie vzdelávanie a príchod lekárov zo zahraničia, optimalizácia kompetencií, nové formy a integrácia poskytovania zdravotnej starostlivosti, elektronizácia služieb a pod.)

5. Napravovať zle nastavené motivácie tak, aby sa oplácalo poskytovať kvalitnú zdravotnú zdravotnú starostlivosť pri udržateľnom financovaní. Za kvalitne odvedenú prácu, ktorá prináša spoločnosti úžitok a lepšie zdravotné výsledky, má prísť adekvátna odmena. Ak niekto nemá výsledky a navyše vytvára aj dlhy, tak by táto skutočnosť mala byť pre poskytovateľov, zdravotníckych pracovníkov, zriaďovateľov a politikov nevýhodná – finančne, reputačne, politicky. Dnes to tak nie je.

Dušan Zachar, INEKO

Pozn.: V oblasti zdravotníctva realizuje inštitút INEKO v roku 2020 projekty, ktoré boli podporené z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa a zdravotnými poisťovňami Dôvera a Union.

Z odporúčaní bolo citované 12.3.2020 v článku týždenníka TREND.


 
 

 
Copyright © 2023 Dôvera | Powered by Cyclone3 XUL CMS