P.Goliaš, INEKO: Platiť školné nie je zlý nápad. Najprv však musíme vyriešiť, prečo lekári odchádzajú

Peter Goliaš, riaditeľ INEKO diskutoval 23.1.2020 v HN Televízii o návrhu Smeru na zavedenie 55-tisícového poplatku pre absolventov medicíny, ktorí sa rozhodnú odísť zo Slovenska.

Hlavné postrehy:

  • Nedostatok lekárov nie je plošný, týka sa vybraných odborností ako napríklad všeobecný lekár, pediater, gynekológ, internista, anesteziológ, neurológ alebo chirurg.
  • Príčiny siahajú aj 10 rokov do minulosti, keď počet študentov v daných odbornostiach nezodpovedal prognózam vývoja počtu lekárov.
  • Ak chýba ponuka lekárov, riešením je zvýšenie dopytu, teda ochota a schopnosť spoločnosti zaplatiť lekárom v daných odbornostiach vyššie odmeny.
  • Súčasťou riešenia je zlepšenie pracovných podmienok, regulácia počtu študentov, ale aj posilnenie kompetencií všeobecných lekárov pri liečení pacientov.
  • Návrh Smeru by vytvoril bariéru pre odchod mladých lekárov do zahraničia, krátkodobo by teda riešil problém s ich nedostatkom. Stredno a dlhodobo by sa ale problém vrátil, keďže časť študentov by radšej hneď odišla do zahraničia, kde by im podobný trest nehrozil.
  • V záujme Slovenska nie je, aby absolventi vysokých škôl dlhodobo odchádzali do zahraničia. Najlepšie je, ak odídu na pár rokov a potom sa vrátia aj so skúsenosťami.
  • Zavedenie školného na vysokých školách v princípe nie je zlý nápad, keďže by mohlo priniesť školám viac peňazí a zvýšilo by tlak na ich kvalitu. Momentálne je to ale na Slovensku nereálne. Štát by mal tlačiť na kvalitu najmä cez meranie a zverejňovanie výsledkov jednotlivých škôl, fakúlt a študijných odborov.

Celý rozhovor si môžete pozrieť tu: http://www.ineko.sk/clanky/platit-skolne-nie-je-zly-napad-najprv-vsak-musime-vyriesit-preco-lekari-odchadzaju-tvrdi-odbornik


 
 

 
Copyright © 2023 Dôvera | Powered by Cyclone3 XUL CMS