INEKO: Hodnotenie roka 2019 v zdravotníctve: Stratifikácia do šuflíka

Udalosťou roka bol bezpochyby projekt stratifikácie nemocníc. Pozitívom bola jeho analytická príprava, negatívom neprijatie parlamentom. Po dlhých rokoch abstinencie sme tu mali na stole konečne zámer, ktorý má potenciál systémovo riešiť udržateľnosť poskytovania ústavnej zdravotnej starostlivosti na jednej strane a kvalitu a bezpečnosť starostlivosti pre pacienta na strane druhej. Populizmus a teraz aj vnútrostranícke pomery v SMER-e zapríčinili, že za dvanásť rokov, čo SMER obsadzoval post ministra zdravotníctva, nedokázal v zdravotníctve presadiť žiadnu významnejšiu reformu, ktorá by pomáhala pacientom a občanom na Slovensku. Stratifikácia sa dostala do šuflíka. Dúfajme, že ju vytiahne nová vláda, ktorá bude mať väčší reformný apetít.
 
Pozitívne vnímame pokračovanie v benchmarkovaní cien nakupovanej zdravotníckej techniky, liekov a ŠZM štátnymi zariadeniami, za čo mimochodom ministerský IZP získal tohto roku ocenenie Úradnícky čin roka. Dobré je, že sa pracuje na aktualizácii diagnostických a liečebných štandardov, a že sa naštartovali programy skríningov rakoviny. Potešili nás tiež zdroje šetriace centrálne nákupy VšZP na účinnú látku, najmä čo sa týka liečiv pre drahú biologickú liečbu.
 
Za najväčší neúspech sa dá jednoznačne považovať neschválenie legislatívy upratujúcej v nemocničnej sieti, vrátane zákona o následnej zdravotnej starostlivosti v parlamente. Oddlženie nemocníc sa minulo účinku, keďže sa nevynucovali sankcie za neplnenie ozdravných programov nemocníc, ktoré zostali pre verejnosť tajné. Väčšina oddlžených štátnych nemocníc začala znovu vytvárať nové dlhy, a to miestami dokonca v ešte rýchlejšom tempe ako doteraz. Negatívom bol aj netransparentný tender ÚDZS na licencie pre záchranky.
 
Výzvou do budúcnosti bude zastabilizovať financovanie sektora, aby bolo predvídateľné a nemuselo sa stále dofinancovávať. Čaká nás popasovanie sa s problémom neudržateľnosti platového automatu vo forme, ako platí dnes. Ak sa platový automat nezmení, budú nemocnice v nadchádzajúcich rokoch čeliť skokovitému nárastu personálnych nákladov, na ktoré nebudú mať zdroje. Budú sa zadlžovať, dostupnosť zdravotnej starostlivosti pre pacientov sa zhorší a v dlhšom časovom horizonte to bude mať negatívny vplyv aj na kvalitu poskytovanej starostlivosti. V neposlednom rade by sme boli radi, keby sa pri alokovaní zdrojov v zdravotníctve viac uplatňovala myšlienka hodnoty za peniaze, nakoľko aj tá dokáže zachraňovať životy a predlžovať ľuďom roky prežité v dobrom zdraví.

Dušan Zachar, INEKO
 
Pozn.: V oblasti zdravotníctva realizoval inštitút INEKO v roku 2019 projekty, ktoré boli podporené z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa, zdravotnými poisťovňami Dôvera a Union a Asociáciou pre generické a biosimilárne lieky GENAS.

Písané 16.12.2019 pre Zdravotnícke noviny.


 
 

 
Copyright © 2023 Dôvera | Powered by Cyclone3 XUL CMS