Tender na záchranky – nový vyhlasovateľ, staré praktiky

INEKO.blog.sme.sk, 8.9.2019

Pri aktuálnom kritizovanom tendri na licencie pre záchranky chýbajú verejnosti RELEVANTNÉ informácie od zodpovedných.

Predseda Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS), ktorý tender vyhlásil a realizoval, RELEVANTNÉ informácie neposkytol. A to je veľký problém. Je to veľký problém preto, lebo sa v médiách objavili odôvodnené pochybnosti o viacerých členoch výberovej komisie v súvislosti s ich rôznymi, aj nedeklarovanými konfliktmi záujmov, a následnými výsledkami tendra. Z pera predsedu ÚDZS sme sa len dozvedeli, že všetko prebehlo v súlade so zákonom a pri zostavovaní komisie postupoval v súlade s jeho svedomím a vedomím, pričom výber každého člena výberovej komisie starostlivo zvážil tak, aby bola komisia kompetentná, dôveryhodná, a aby bola zložená z takých odborníkov, ktorí sú plne kvalifikovaní...

Poznámka vyplývajúca z historickej pamäte: traja zo súčasnej 5-člennej komisie, ktorí majú rôzne konflikty záujmov, boli aj členmi výberových komisií ostro kritizovaných tendrov na licencie záchraniek v rokoch 2009 a 2013 – teda za ministrovania R. Rašiho a Z. Zvolenskej.

RELEVANTNÉ informácie, ktoré by mohli byť zverejnené po ukončení tendra a mohli by vzniknuté pochybnosti viac či menej rozptýliť (aj keď ich nevyžaduje zákon) a zvýšiť verejnú kontrolu, sú napríklad:

  • zoznam členov výberovej komisie s úplnými profesijnými životopismi a deklarovanými konfliktmi záujmov,
  • zoznam uchádzačov súťažiacich o jednotlivé územné body záchraniek,
  • spôsob hlasovania, hodnotenia a prideľovania bodov, vrátane váh jednotlivých kategórií či kritérií,
  • výsledky jednotlivých hlasovaní komisie pri výberoch záchraniek pre jednotlivé územné body s dosiahnutými bodmi jednotlivých uchádzačov za každé výberové kritérium,
  • podmienenie účasti v tendri súhlasom so zverejnením „ponúk“ jednotlivých uchádzačov (materiálno-technické a personálne zabezpečenie, ako aj Projekt stratégie a rozvoja záchrannej zdravotnej služby na najbližších 6 rokov).


Samotný konflikt záujmov nemusí byť diskvalifikačným kritériom pre člena komisie. Jeho rozhodovanie však treba pozornejšie sledovať a mal by svojmu konfliktu čeliť vyššou mierou transparentnosti, aby vedel vyvracať pochybnosti, ktoré môžu vznikať.

Paradoxné je, že nedávnou legislatívnou zmenou bolo docielené, aby po zlých skúsenostiach z minulosti tendre na licencie pre záchranky už nerealizovalo ministerstvo zdravotníctva, ale ÚDZS. Zmyslom tejto zmeny malo byť, aby sa zamedzilo konfliktu záujmov, keď o výsledkoch tendrov, kde sa zapájajú aj dve silné štátne záchranky z Bratislavy a Košíc, rozhodovali komisie zložené na ministerstve, s prevahou štátnych úradníkov a nominantov. Predpokladalo sa, že túto rolu prevezme NEZÁVISLÝ orgán dohľadu v zdravotníctve - ÚDZS. Realita? Nový vyhlasovateľ tendra, staré praktiky. Bez obsadzovania postu šéfa ÚDZS transparentným výberovým konaním, bez odstránenia politických vplyvov a bez prinavrátenia skutočnej NEZÁVISLOSTI a akcieschopnosti Úradu pre dohľad tu však ani v budúcnosti nemôžeme očakávať vzorové tendre na záchranky.

Na záver. Okrem problematiky kvality personálneho zloženia výberových komisií pre udelenie licencií záchrankám pretrváva na Slovensku už roky systémový problém, že ide de facto len o „súťaž krásy“, kde prakticky jediným rozdielovým kritériom je Projekt stratégie a rozvoja. V prípade nezverejnených Projektov, kritérií na ich posudzovanie a bodových ziskov od komisie tak vzniká obrovský manévrovací priestor pre svojvoľné, alebo ak chcete, „kreatívne“ rozhodovanie členov výberovej komisie. Čo tak pouvažovať nad tým, aby sa do budúcna súťažilo aj o výšku platby záchranke, resp. cenu za licenciu a posudzovali sa aj rôzne parametre kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti?


Dušan Zachar, INEKO

Pozn.: V oblasti zdravotníctva realizuje INEKO projekty, ktoré sú o.i. podporené z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa a zdravotnými poisťovňami Dôvera a Union.

Ak sa Vám aktivity a činnosť inštitútu INEKO zdajú prínosné, budeme Vám vďační, ak nás podporíte v ďalšej práci. Ďakujeme veľmi pekne!


 
 

 
Copyright © 2023 Dôvera | Powered by Cyclone3 XUL CMS