INEKO podporuje stratifikáciu nemocníc

Ján Krempaský, denník SME:
Čo si myslíte o návrhu ministerstva zdravotníctva o stratifikácii nemocníc? Aké sú podľa vás jeho plusy a aké mínusy?

Dušan Zachar, INEKO:
Základnú myšlienku stratifikácie - merať, zverejňovať a zazmluvňovať nemocnice na základe kvalitatívnych kritérií - INEKO podporuje. Skúsenosti lekárov a celých pracovísk má pri mnohých zdravotníckych výkonoch pozitívnu spojitosť vo vzťahu ku kvalite poskytovanej starostlivosti. Zvyšuje to bezpečnosť liečby pacienta. Nie je optimálne, aby každý robil všetko a najlepšie hneď za rohom. Cieľom je tiež dosiahnutie ekonomicky udržateľného poskytovania zdravotnej starostlivosti. Špecializácia zariadení a optimalizácia nemocničnej siete by mala priniesť vyššiu efektívnosť a viac zdrojov na lekára a lôžko.
Riziká vidím v politizácii procesu, vrátane toho aby sa nepomáhalo tým "našim" nemocniciam, čo by bolo v rozpore so schválenými nediskriminačnými kritériami a rovnakým prístupom ku všetkým bez ohľadu na právnu formu a vlastníctvo. Aby fungovala stratifikovaná nemocničná sieť dobre, je nevyhnutné, aby dobre a rýchlo fungovala aj záchranná zdravotná služba, primárna ambulantná sieť a následná starostlivosť. A tu sa obávam, že to bude do veľkej miery beh na dlhú trať. Nevylepšeným fungovaním primárnej ambulantnej sféry a následnej starostlivosti budú aj efekty stratifikácie tlmené. Treba pozorne vnímať aj varovania riaditeľov niektorých nemocníc, ktoré sa týkajú rôznych obmedzení (personálnych, prístrojových, stavebných, priestorových, finančných) pri rozširovaní kapacít a špecializácii nemocníc v krátkodobom a strednodobom horizonte.


Myslíte si, že všetky nemocnice, ktoré sa nedostanú do prvej ligy akútnych nemocníc budú v nejakej forme zachované (doliečováky) alebo niektoré pôjdu podľa vás úplne do útlmu? Ak áno, ktorým to najviac hrozí?

Analytici z ministerstva zdravotníctva vypočítali, že postupne by sa malo zriadiť až 3-tisíc nových dlhodobých lôžok následnej starostlivosti, takže priestor pre transformáciu niektorých doterajších nemocníc tu určite bude. Do veľkej miery to bude závisieť od schopnosti manažmentov a zriaďovateľov týchto zariadení a samozrejme aj od dopytu po týchto službách a od konkurencie v regióne. Nedá sa vylúčiť, že vzniknú aj úplne nové zariadenia následnej starostlivosti.

Čo si myslíte o princípe, ktorý chce uplatniť ministerstvo, že niektoré nemocnice, ktoré nebudú spĺňať napríklad minimálny počet výkonov budú aj tak zachované, napríklad kvôli dostupnosti? Ako príklad sa spomína napríklad Revúca. Je to podľa vás dobrý a fér prístup?

Tu sa možno (a možno nie) bijú dva verejné záujmy - dostupnosť a kvalita. Ak sa vyargumentuje, že dostupnosť je v tomto prípade dôležitejšia ako kvalita, tak prosím. Musí byť ale vysvetlené, že sa už viac nedá zmierniť dopad zhoršenej dostupnosti, napríklad posilnením záchranky o lekárov či lepšie nastavenie ich stanovíšť, alebo že sa už vyčerpali možnosti zvýšenia výkonnosti nemocnice vhodnými opatreniami. Ak by to tak nebolo a pravidlá by sa ohýbali zištným spôsobom, nebolo by to dobré.

Šéf ANS Marian Petko v reakcii na „scvrknutie“ počtu plnohodnotných akútnych nemocníc vyjadril obavu, že zostávajúce nemocnice nemusia mať kapacitu na prevzatie pacientov z nemocníc, ktoré nebudú v minimálnej sieti. Ako príklad uviedol pôrodnicu v Bardejove, ktorá sa podľa neho môže zväčšiť len do istého počtu pôrodov. Myslíte si, že nemocnice z minimálnej siete môžu mať problém s kapacitami pri poskytovaní ZS ako sa obáva Petko? Ak to hrozí, tak čo by ste navrhovali?

Ako som uviedol pri odpovedi na prvú otázku, je tu také riziko. Avšak z dlhodobého pohľadu, ak sa nemocnici bude dariť a bude prijímať viac pacientov a pacientiek zo širšieho okolia, tak s nimi budú prichádzať aj zvýšené príjmy a zisky, ktoré môže nemocnica potom použiť na rozširovanie alebo vybudovanie nových kapacít. Pri tomto bode je o to dôležitejšia úloha primárnej ambulantnej sféry ako "strážcu brány" (tzv. gate keeper), aby pacientov viac liečil a menej posielal do nemocníc do ústavnej starostlivosti (samozrejme netýka sa to pôrodnej starostlivosti).

Aká je podľa vás šanca, že táto vláda a ministerstvo schváli stratifikáciu ešte do volieb?

Dúfam, že sa jej to podarí, hoci približujúci sa termín volieb môže všeličo skomplikovať, najmä ak to nie je na prvý pohľad ľúbivé. Avšak kľúčová je implementačná fáza. Schváliť zákonnú úpravu reformy môže v krátkom období po voľbách aj nová vláda. Akurát sa stratí zbytočne čas na rozbeh reformy, ktorá si bude vyžadovať veľa úsilia a vysvetľovania.

Myslíte si, že politici sú v stave urobiť poriadnu stratifikáciu alebo skôr sa obávate, že môžu podľahnúť „lobingu“ voličov, miestnych politikov a nemocníc na odstrel?

Viď odpoveď pri predošlej otázke. Ale určitou výhodou schválenia reformy pred koncom volebného obdobia môže byť na druhej strane to, že ovocie, resp. horkú pilulu bude musieť prehltnúť až nasledujúca vláda, na pleciach ktorej bude implementačná fáza, kedy pôjde reálne do tuhého. Aj Ficova vláda schválila napríklad dobrý, predchádzajúcou vládou pripravený zákon o automatickom predlžovaní veku odchodu do dôchoku s tým, že účinnosť stanovila až na obdobie po voľbách. A až keď sa zákon začal realizovať v praxi, prišla iniciatíva na zastropovanie dôchodkového veku. Preto hovorím, že kľúčová je implementačná fáza reformy a dúfam, že zdravotnícka reforma nemocničného segmentu nedostane stopku v akejkoľvek jej fáze.

Pozn.: V oblasti zdravotníctva realizuje INEKO projekty, ktoré sú o.i. podporené z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa a zdravotnými poisťovňami Dôvera a Union.

Z odpovedí bolo citované 14.6.2019 v článku denníka SME.


    

 
 

 
Copyright © 2023 Dôvera | Powered by Cyclone3 XUL CMS