V slovenských nemocniciach ako keby ani nevznikali nemocničné nákazy. Je to však klam

Vladimír Maťo, Hospodárske noviny:
Vvenujeme sa dnes téme nemocničných nákaz.Na konci apríla vyšla agentúrna správa citujúca Pavla Lokšu z Odboru epidemiológie RÚVZ-BB; „v roku 2018 bolo zo zdravotníckych zariadení na Slovensku nahlásených spolu 12.819 nemocničných nákaz, čo je nárast oproti roku 2017 o 14,2 percenta. Z vyše 1,16 milióna hospitalizovaných pacientov predstavuje incidencia nemocničných nákaz 1,1 percenta“.
Zatiaľ nemám od súkromníkov aktuálne dáta, ale vlani konštatovali niečo ako; „Na každom oddelení sme podľa medzinárodnej metodiky Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) zbierali dáta počas jedného dňa, pričom sme skontrolovali zdravotnú dokumentáciu vyše 2000 hospitalizovaných pacientov. Táto štúdia preukázala, že skutočná prevalencia výskytu nozokomiálnych nákaz bola 7,35 percenta,“ uviedol medicínsky riaditeľ Sveta zdravia MUDr. Róbert Hill.
WHO konštatuje výskyt infekcií spojených s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v rozvinutých krajinách v rozmedzí 3,5% až 12%. The European Centre for Disease Prevention and Control hlási priemerný výskyt v európskych krajinách na úrovni 7,1%.

Prečo je podľa Vás taký výrazný nepomer v prezentovaných dátach – ako je možné, že z oficiálnych dát na Slovensku vyplývajú hodnoty, ktoré sú v medzinárodnom porovnaní absolútne nevídané? Nozokomiálne nákazy sú jedným z ukazovateľov v rebríčkoch INEKO hodnotenia nemocníc. Aj tam sú pomerne nízke čísla – najhoršie dopadla DFNsP-BB s výskytom 2,4%, pri približne polovici nemocníc je údaj 0,0%. Nakoľko dôveryhodné sú tieto dáta? Ako vnímate dostupnosť týchto dát v slovenskom kontexte?

Dušan Zachar, INEKO:
Štatistika výskytu nemocničných nákaz (NN) je veľmi dôležitým a jedným zo základných ukazovateľov kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti, konkrétne bezpečnosti pacienta. Používa sa po celom svete. Kým však vo vyspelých zdravotníckych systémoch a kultúrach odzrkadľuje táto štatistika reálny stav v nemocniciach, u nás to zďaleka tak nie je. Čísla o NN, ktoré sú u nás dostupné z verejných zdrojov, sú absolútne mimo realitu. Nedá sa na ne vôbec spoľahnúť. To priznáva aj Úrad verejného zdravotníctva. Preto veľmi oceňujem snahu nemocničnej siete Svet zdravia, ktorá zverejnila prvýkrát na Slovensku realistické údaje o incidencii NN vo svojich nemocniciach. Údaje o NN, ktoré zbierajú RÚVZ, resp. zdravotné poisťovne za jednotlivé nemocnice, netreba brať vôbec do úvahy. Neslobodno ich ani porovnávať, nakoľko napríklad nemocnica, ktorá vykazuje relatívne vyššiu mieru NN, môže pre bezpečnosť pacienta robiť najviac, lebo sa snaží tieto nákazy poctivejšie merať a následne im čeliť. My tieto údaje síce uverejňujeme na portáli nemocnice.ineko.sk, ale upozorňujeme, že nie sú validné. Nezahrňujeme ich však z tohto dôvodu do porovnania nemocníc v rámci ocenenia Nemocnica roka.
Dôvodov, prečo je u nás oficiálna štatistika NN nepoužiteľná, je viacero - slabý tlak vedenia na meranie výskytu NN, nepovinné hlásenia nemocníc, slabá kontrola a vyvodzovanie zodpovednosti, chybajúca jednotná metodika, chýbajúci nemocniční epidemiológovia, zlá komunikácia, nedostatočné kompetencie a vplyv epidemiológov, resp. hygienikov, kultúra lajdáckosti a podvádzania, slabo fungujúca elektronizácia atď.


Pozn.: V oblasti zdravotníctva realizuje INEKO projekty, ktoré sú o.i. podporené z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa a zdravotnými poisťovňami Dôvera a Union.

Z vyjadrenia bolo citované 14.5.2019 v článku Hospodárskych novín.


 
 

 
Copyright © 2023 Dôvera | Powered by Cyclone3 XUL CMS