Prečo ľudia nevyužívajú viac štátne elektronické zdravotníctvo?

Vladimír Maťo, Hospodárske noviny:
NKÚ vydalo Záverečnú správu ku kontrole funkčnosti a využívania elektronického zdravotníctva. Jedným aspektom je, že sa vďaka elektronizácii ušetrilo v roku 2018 takmer 54 miliónov. Nemožno si ale nevšimnúť konštatovanie, že o eHealth ľudia nejavia prakticky žiaden záujem. Citujem zo správy: Podľa údajov k septembru 2018 bolo NKÚ SR zistené, že z 3 miliónov vydaných občianskych preukazov s elektronickým čipom bolo pre pripojenie do eZdravia občanmi certifikovaných 436,7 tis. (14,5 %) občianskych preukazov. V polovici októbra bolo evidovaných 7 769 pokusov o prihlásenie do EZKO, čo tvorí 1,8 % aj opakovaných prístupov k počtu poistencov, ktorí mali certifikovanú možnosť pripojenia sa k EZKO. Voči všetkým vydaným občianskym preukazom s elektronickým čipom to tvorí asi 2,6 ‰.
Prosím o Váš stručný komentár. NCZI často operuje údajmi o rýchlosti zapojenia zdravotníkov a ich vysokom počte. Kde podľa Vás štát zlyhal v tlmočení ľuďom, ako a prečo systém využívať?

Dušan Zachar, INEKO:
Ľudia nevyužívajú služby štátneho elektronického zdravotníctva preto, lebo jeho užívateľská neprívetivosť odrádza aj najväčších fanúšikov elektronizácie. Celý systém elektronických občianskych preukazov , e-služieb verejnej správy na portáli Slovensko.sk, vrátane zdravotníckych portálov eZdravia a Národného portálu zdravia je koncipovaný veľmi komplikovane, neprehľadne, neintuitívne a jeho naštartovanie, zoznámenie sa a využívanie zožerie občanovi príliš veľa času, ktorý mohol využiť inak. Aj mladý človek s druhostupňovým vysokoškolským vzdelaním má problém nájsť relevantné informácie, nainštalovať všetky potrebné prvky a využívať prínosy z elektronizácie. Navyše mnohé funkcionality eZdravia ešte reálne nefungujú (skúste sa napríklad elektronicky objednať ku neurológovi...) a tie, ktoré sú činné, môžu záujemcovia využívať v oveľa komfortnejšom móde a relatívne jednoducho v rámci elektronických služieb zdravotných poisťovní.
Samozrejme, aj NCZI mohlo v komunikácii urobiť viac. Veď si len skúste zadať ezdravotnictvo.sk - portál NCZI - a odstopovať si, koľko vám bude trvať, kým sa dostanete do vašej elektronickej zdravotnej knižky.


Z vyjadrenia bolo citované 29.4.2019 v článku Hospodárskych novín.


 
 

 
Copyright © 2023 Dôvera | Powered by Cyclone3 XUL CMS