Štátna nemocnica na Boroch ?

Štát by mal vysvetliť, prečo je výhodné kupovať nemocnicu od súkromníka. Dobré by bolo, keby občania mali možnosť spoznať aj dôvod, prečo (ak vôbec) chce Penta predať svoju nemocnicu. Teda prečo sa zrazu zmenili motivácie konania oboch strán. Keďže pri prípadnom obchode nebudú pravdepodobne viacerí záujemcovia o kúpu a viacerí predávajúci, ale len Penta a štát, nebudeme poznať cenu tejto transakcie, ktorú by vygeneroval trh. Preto by bolo nevyhnutné postupovať pri tomto procese mimoriadne transparentne a predávajúci by mal zverejniť všetky jednotkové náklady a celkové objemy, ktoré by mal posúdiť renomovaný, najlepšie asi zahraničný poradca, ktorý nemá konflikt záujmov a má skúsenosti so štruktúrou a výškou nákladov pri výstavbe nových moderných nemocníc vo vyspelom zahraničí. Z toho by potom vznikli akési "oprávnené náklady" a následne kúpno-predajná cena. Samozrejmosťou by malo byť aj analyzovanie hodnoty za peniaze - čiže efektivity tohto investičného zámeru a dopadu na celú spoločnosť. Zároveň by mal štát komunikovať, ako si predstavuje "súžitie" a ďalší vývoj ostatných nemocníc UNB, keďže potreba ich zásadnej obnovy, resp. možno ich nahradenia ďalšou novou nemocnicou tu bude stále prítomná.
Čo sa týka výučby medikov, tu by sa mali pozbierať najlepšie praktiky zo zahraničia, ako nastaviť tento proces tak, aby bol dostatočne flexibilný a bol výhodný tak pre nemocnicu, ako aj univerzitu. Nebolo by dobrým, ani udržateľným riešením, ak by mal niekto z týchto dvoch strán navrch a diktoval podmienky tomu druhému.

Pozitívom kúpy nemocnice na Boroch štátom by bolo, že by sa dve nové moderné koncové nemocnice nekoncentrovali z geografického hľadiska na západnom konci Bratislavy (keďže Rázsochy by sa dobudovali asi "len" ako doliečovacie zariadenie) a nevyvstala by taká veľká potreba na dopravný tranzit cez celé mesto. Je možné, že by sa v štátnej univerzitnej nemocnici kládol väčší dôraz na vedu, výskum a výučbu mladých medikov ako v súkromnom zariadení.

Rizík je viacero. Nemocnica na Boroch bola projektovaná na určitý účel, aj keď Penta deklarovala, že má ambíciu, aby bola koncovým zariadením. Štát by možno projektoval nemocnicu pre ešte komplexnejšie potreby. Otázkou je, či je možnosť rozširovania nemocnice na Boroch. Ďalším problémom môže byť proces stanovenia ceny, zmluvných vzťahov, vzťahov k pozemku, kto dostavia nemocnicu, kto to bude kontrolovať a pod. Rizikom v tejto chvíli zostáva aj prípadná možnosť (zatiaľ len v rovine neoverených informácií), že Pente nevychádza projekt z ekonomického hľadiska (napr. nedostatok zdravotníckeho personálu, resp. príliš vysoké mzdové náklady), a preto je pre ňu výhodné zobchodovať Bory so štátom. Bola by škoda, že v hlavnom meste nevzrastie súťaž medzi rôznymi poskytovateľmi, ktorá by z dlhodobejšej perspektívy generovala lepšie služby a starostlivosť pre pacientov a lepšie pracovné podmienky pre zdravotníckych pracovníkov. Súkromný poskytovateľ mohol ukázať, že to ide prevádzkovať koncovú nemocnicu udržateľným spôsobom pri nezľavení z kvalitatívnych štandardov zdravotnej starostlivosti pre pacientov. Ak si to ale náhodou Penta vyrátale, že to nepôjde a mlčí o tom, tak by to bola ohromne zlá správa pre systém financovania a poskytovania koncovej zdravotnej starostlivosti na Slovensku, ktorý príde o relevantný benchmark a prípadnú možnosť nápravy založenej na skúsenosti neštátneho poskytovateľa. Tiež nie je vyriešené, čo bude s ďalšími nemocnicami UNB, a keďže mnohé záujmové skupiny budú hovoriť, že nemocnica na Boroch je malá, nepríde k pôvodne zamýšľanej optimalizácii siete nemocníc v Bratislave a tým súvisiacej vyššej efektívnosti.

Ktorá z možností by bola výhodnejšia pre štát - dostavba štátnych Rázsoch alebo odkúpenie nemocnice Bory od súkromníka?

Muselo by to byť predmetom komplexného posúdenia hodnoty za peniaze pri oboch alternatívach a ich porovnania.

Nebude problém, ak vzniknú dve koncové nemocnice tak blízko seba? Kto bude potom vo výhode?

Určite by to nebolo najšťastnejšie riešenie, keďže by sa dve nové moderné koncové nemocnice koncentrovali z geografického hľadiska v jednej oblasti, na západnom konci Bratislavy a vyvstala by tak pri veľkom počte pacientov potreba dopravného tranzitu cez celé mesto. Rezignovalo by sa tým na dostupnejšie obslúženie rôznych spádových oblastí. Samozrejme, iniciálnu výhodu pri zazmluvňovaní a nábore zamestnancov bude mať ten, kto postaví novú modernú nemocnicu ako prvý. Ale v dlhodobejšom horizonte sa presadí také zariadenie, resp. zariadenia, ktoré budú poskytovať relatívne najviac dostupnú, bezpečnú a kvalitnú zdravotná starostlivosť pre pacientov, pričom nezáleží, kedy vznikli a kto ich vlastní.

Môže vzniknúť boj o personál? Je súkromník viac atraktívnejší pre lekárov?

Áno, môže a to je dobré. Súťaž o zdravotníckych pracovníkov môže zvýšiť ich motiváciu, ohodnotenie kvality ich práce a zlepšiť podmienky na prácu, čo by v konečnom dôsledku mal pocítiť aj pacient lepším servisom a starostlivosťou. Atraktívnosť jednotlivých zamestnávateľov môže byť závislá od preferencií pracovníkov. Niekto kladie na prvé miesto plat, iný možnosť napredovania vo fachu, resp. aj na poli vedy a výskumu, iný chce pracovať v podnetnom prostredí a byť odmenený za kvalitu odvedenej práce, ďalší uprednostňuje viac istotu, stabilitu a menej stresu a pod.

Dušan Zachar
INEKO

Pozn.: V oblasti zdravotníctva realizuje INEKO projekty, ktoré sú o.i. podporené z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa a zdravotnými poisťovňami Dôvera a Union.

Písané od 18. apríla 2019 pre Denník N, Nový čas, SME a Pravdu.


 
 

 
Copyright © 2023 Dôvera | Powered by Cyclone3 XUL CMS