Z plánovaného takmer polmiliónového zisku VšZP môže byť na konci roka aj vyše 100-miliónová strata

Rozpočet VšZP na rok 2019 bol evidentne postavený na optimistických prognózach vývoja ekonomiky, pričom je otázne, či ďalšie riziká splnenia obchodno-finančného plánu poisťovne nemali byť viac reflektované vo výške nákladov. Je zvláštne, keď VšZP vymenúva negatívne riziká rozpočtu v objeme takmer 170 mil. EUR a zároveň si projektuje relatívne vysoký rast nákladov na svoju prevádzkovú činnosť (réžia).

Zaiste, veľká časť rizík je zapríčinená externými faktormi, ale očakával by som, že sa VšZP s nimi popasuje aj vlastným konaním a nebude len čakať na dofinancovanie sektora zo strany štátu, ktoré však bude nutné, keďže aktuálne prognózy hovoria o nižšom hospodárskom raste, a teda aj menšom objeme odvodov od ekonomicky aktívnych, ako sa pôvodne predpokladalo. Vláda prijala benevolentnú liekovú legislatívu, ktorá núti preplácať z verejného zdravotného poistenia oveľa viac liekov a vo väčších sumách, pričom mnohé z nich, ktoré patria medzi tie najdrahšie, nemusia už preukazovať nákladovú efektívnosť. Očakáva sa, že náklady na lieky budú výrazne rásť. Vládni poslanci schválili tiež sociálny balíček (rekreačné poukazy), ktorý ale nebol sprevádzaný nárastom zdrojov pre zdravotníctvo. Štát bude preto musieť zvýšiť platbu za svojich poistencov, ak nechce obmedziť rozsah, kvalitu a dostupnosť zdravotnej starostlivosti poskytovanej pacientom.

Celkovo si myslím, že tak, ako po minulé roky nad očakávania vysoké rasty hospodárstva pomohli VšZP dostať sa relatívne bezbolestne z ozdravného plánu a k vysokému zisku, tak si na tieto „dobré časy“ poisťovňa a politici automaticky a veľmi rýchlo zvykli, pričom podľa mňa nedostatočne mysleli na to, že môžu prísť aj menej hojné časy. VšZP priebežne zvyšuje zmluvné objemy a rast nákladov poisťovne je takmer dvakrát rýchlejší ako rast výnosov. Teraz prichádza k spomaleniu rastu ekonomiky a zrazu tu máme problém a hroziacu obrovskú stratu VšZP. Som toho názoru, že pre dlhodobú dobrú finančnú kondíciu VšZP by bolo prínosom, keby musela hospodáriť v režime ozdravného plánu dlhšie časové obdobie, nakoľko sa ukazuje, že finančné zdravie našej najväčšej a zároveň štátnej poisťovne nie je práve v najlepšom stave a priveľmi podlieha rôznym cyklom a politickým tlakom.

Dušan Zachar, INEKO

Písané 8.4.2019 pre tlačovú agentúru TASR.

Pozn.: V oblasti zdravotníctva realizuje INEKO projekty, ktoré sú o.i. podporené z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa a zdravotnými poisťovňami Dôvera a Union.

 
 

 
Copyright © 2023 Dôvera | Powered by Cyclone3 XUL CMS